Anketa

Jste hrdí na svou obec?

Celkem hlasů:
5
Hlasování začalo:
11. 5. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Liga Hodonice 2008

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 26. 4. 2018, 17:17:01

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Chvalovice. Více informací naleznete zde.

 

Portál krizového řízení

CzechpointEvropská databanka

Znojemské vinařstvíInformační SMS pro občany

Vodárenská a.s. divize Znojmo

Podnikání a bydlení

Prehistoric park

Kino Svět Znojmo

Rodinné pasy JMK

Databox

Navigace

Obsah

Zpět

Dotace "péče o zdraví a podpora zdravotně handicapovaných" v roce 2018

 

Pravidla pro poskytování dotací prostředků obce Chvalovice v programu:

 „péče o zdraví a podpora zdravotně handicapovaných„

 

 

 1. Název dotačního programu:

 

Dotační program na podporu projektů v oblasti péče o zdraví a podpory zdravotně handicapovaných osob žijících v okrese Znojmo.

 

 1. Cíl programu:

 

Vytvořit podporu pro péči o zdraví dětí, mládeže a dospělých a podpory zdravotně handicapovaných osob žijících v okrese Znojmo.

 

 1. Popis účelu a důvod podpory:

 

Účelem poskytovaných finančních prostředků z rozpočtu obce Chvalovice je zajistit zkvalitnění života nemocných osob či seniorů, podpora preventivních programů v péči o zdraví, léčebných výloh, zlepšení životních podmínek handicapovaných osob všech věkových kategorií žijících v okrese Znojmo.

 

 1. Celkový objem poskytovaných finančních prostředků:

 

Obec vyčlenila ze svého rozpočtu částku 500.000,-- Kč

 

 1. Výše jednotlivého příspěvku:

 

Maximální výše pro jednoho žadatele je stanovena částkou 100.000,-- Kč.

 

 

 1. Podmínky pro poskytnutí dotace:

 

Dotace bude příjemci dotace poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chvalovice do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace jednorázovým plněním. Veřejnoprávní smlouva stanoví podmínky čerpání finančních prostředků, způsob a termín závěrečného vyúčtování rozpočtu celé akce, sankce za nedodržení podmínek projektu a za neoprávněné využití finančních prostředků. Příjemce podpory je povinen na všech materiálech týkajících se podpořeného projektu uvádět text obsahující zmínku o tom, že projekt byl podpořen z rozpočtu obce Chvalovice. Příjemce příspěvku je povinen do data stanoveného ve smlouvě předložit obci příslušné finanční doklady o použití dotace s jeho určeními, dále je povinen umožnit pověřeným osobám provést kontrolu účelně vynaložených a smlouvou deklarovaných vydaných finančních prostředků. V případě použití dotace k jinému účelu, je dána povinnost vrátit dotaci poskytovateli.

 

 

 1. Časový harmonogram:

7.1 datum zveřejnění vyhlášení dotačního programu:          5.4.2018

7.2 lhůta pro podání žádostí:                        od 5.5.2018 do 31.5.2018

7.3  vyhodnocení žádostí:                            do 15.6.2018

7.4  lhůta pro seznámení žadatelů s výsledkem rozhodnutí: 10 dní

7.4 lhůta pro čerpání dotace:                        do 31.10.2018

 

 1. Oprávnění žadatelé:

 

Fyzické osoby žijící v okrese Znojmo či osoby právnické, jejichž činnost je zaměřena pro osoby uvedené v účelu dotace (odstavec 3. těchto dotačních pravidel) a současně žijící v okrese Znojmo, nemající žádné závazky po splatnosti nejen vůči poskytovateli dotace, ale i jím založeným a zřízeným organizacím, a také vůči státu s tím, že povinnost bezdlužnosti se vztahuje i na všechny členy statutárního orgánu žadatele - právnické osoby a to jak ke dni podání žádosti, tak ke dni uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

 1. Formální podmínky přijatelnosti projektu:

  

 1. 1 prohlášení o bezdlužnosti žadatele, u právnických osob včetně všech statutárních zástupců,
 2. 2 popis účelu využití finančních prostředků z dotace,
 3. 3 při využití dotace pro nemocné a zdravotně handicapované lékařské potvrzení o pravdivosti nemoci či zdravotního handicapu ne starší tří měsíců.   

 

 

 1. Nezpůsobilé výdaje:
 • pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
 • dlužný úrok,
 • opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
 • nákupy pozemků a budov,
 • rekonstrukce a opravy nemovitostí,
 • ztráty z devizových kurzů,
 • nákup alkoholických nápojů, cigaret aj.
 • nájemné s následnou koupí (leasing),
 • cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního předpisu,
 • mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc),
 • náklady na reprezentaci.

 

 

 1. Základní kritéria žádosti:
  1. řádně a včas podaná žádost včetně příloh – povinnou přílohou:

       - u právnických osob informativní výpis z veřejného rejstříku,

- prohlášení o bezdlužnosti žadatele, včetně všech členů statutárního orgánu u právnických osob,

      - popis činnosti subjektu u právnických osob,

- zdůvodnění účelu vynaložených finančních prostředků z dotace, včetně popisu projevů nemoci či zdravotního handicapu,

- lékařské potvrzení prokazující existenci onemocnění či zdravotního handicapu, ne starší tří měsíců.

11.2 všechny přílohy žádosti musí splňovat formální náležitosti této výzvy

11.3 žádost musí být podepsána žadatelem - fyzickou osobou nebo         
oprávněným statutárním zástupcem,

11.4 soulad projektu s vyhlášenou výzvou

11.5 Pokud žádost nebude obsahovat formální náležitosti uvedené v odstavci 9 Pravidel, budou vyhlašovatelem dotačního programu vyzváni k doložení chybějících dokladů ve lhůtě do 5 dnů po vyzvání. Pokud se tak nestane ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, vyhrazuje si vyhlašovatel právo žadatele z dotačního programu vyřadit.

 

 1. Hodnotící kritéria žádostí:
 2. 1 - jasný a srozumitelný popis a cíl projektu,
 3. 2 - potřebonost a význam projektu z hlediska dotačního programu
 4. 3 - popis dosavadní činnosti, zaměření a poslání právnické osoby,

 12.4 - rozpis nákladů, na které je dotace žádána.

 

 1. Přijímání žádostí:

 

Žádosti se podávají na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 tohoto Programu osobně v sídle obecního úřadu nebo zasílají poštou na adresu Chvalovice 80, 669 02 Znojmo v termínu uvedeném v odstavci 7.2 těchto dotačních podmínek.

 

 1. Rozhodování o dotaci:

Zastupitelstvo obce bude o každé žádosti rozhodovat individuálně, obec si vyhrazuje právo dotační program zrušit, jedná se o nenárokovou dotaci.

 

 1. Ostatní

Použití dotací poskytnutých příjemci v rámci Programu podléhá veřejnoprávní kontrole s veřejnými prostředky.  

 

 1. Schvalovací doložka

 

Obec Chvalovice informuje, že tento dotační program byl schválen zastupitelstvem obce na svém zasedání konaném dne 21.3.2018, usnesením č. 2018 – 4/55 bod č.14).

 

 

Ve Chvalovicích, dne  4.4.2018                               Obec Chvalovice

Zdeněk Karpinski, starostou obce, v.r.

 

Dokumenty a přílohy k programové dotaci:

- Pravidla programové dotace - "péče o zdraví a podpora  zdravotně hadicapovaných"

- Formulář žádosti o dotaci (XLS)

- Formulář žádosti o dotaci (PDF)

- Čestné prohlášení o bezdlužnosti VZOR (PDF)

- Smlouva o poskytnutí dotace - VZOR (PDF)

- Formulář vyúčtování dotace (DOC)

                                                                       

 

Vyvěšeno: 5. 4. 2018

Datum sejmutí: 20. 7. 2018

Zodpovídá: Vladimír Mráz

Zpět