Anketa

Jste hrdí na svou obec?

Celkem hlasů:
5
Hlasování začalo:
11. 5. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Liga Hodonice 2008

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 23. 5. 2018, 10:35:56

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Chvalovice. Více informací naleznete zde.

 

Portál krizového řízení

CzechpointEvropská databanka

Znojemské vinařstvíInformační SMS pro občany

Vodárenská a.s. divize Znojmo

Podnikání a bydlení

Prehistoric park

Kino Svět Znojmo

Rodinné pasy JMK

Databox

Navigace

Obsah

Zpět

Dotace pro spolky se sídlem mimo obec Chvalovice v okrese Znojmo v roce 2018

Pravidla pro poskytování dotací

pro spolky se sídlem mimo obec Chvalovice v okrese Znojmo v roce 2018

 

 1. Název dotačního programu:

 

Dotační program na podporu projektů v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit pořádaných spolky se sídlem mimo obec Chvalovice a současně v okrese Znojmo.

 

 1. Cíl programu:

Vytvořit podporu pro sportovní, kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity spolků sídlících mimo obec Chvalovice, a v okrese Znojmo.

 

 1. Popis účelu a důvod podpory:

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podmínky spolufinancování sportovních, kulturních, vzdělávacích a volnočasových jednotlivých akcí či zaměřených dlouhodobě, realizovaných pořádaných organizovanými subjekty ve formě spolku.

 

 1. Celkový objem poskytovaných finančních prostředků:

Obec vyčlenila ze svého rozpočtu částku 1.000.000,- Kč

 

 1. Výše jednotlivého příspěvku:

Maximální výše pro jednoho žadatele je stanovena částkou 200.000,- Kč.

 

 1. Podmínky pro poskytnutí dotace:

Dotace bude příjemci dotace poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chvalovice do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace jednorázovým plněním. Veřejnoprávní smlouva stanoví podmínky čerpání finančních prostředků, způsob a termín závěrečného vyúčtování rozpočtu celé akce, sankce za nedodržení podmínek projektu a za neoprávněné využití finančních prostředků. Příjemce podpory je povinen na všech materiálech týkajících se podpořeného projektu uvádět text obsahující zmínku o tom, že projekt byl podpořen z rozpočtu obce Chvalovice. Příjemce příspěvku je povinen do data stanoveného ve smlouvě předložit obci příslušné finanční doklady o použití dotace s jeho určeními a spolek je povinen umožnit pověřeným osobám provést kontrolu účelovosti vynaložených a smlouvou deklarovaných vydaných finančních prostředků. V případě použití dotace k jinému účelu je žadatel povinen vrátit dotaci v plné výši poskytovateli.

 

 

 1. Časový harmonogram:

7.1 datum zveřejnění vyhlášení dotačního programu - 30.1.2018

7.2 lhůta pro podání žádostí – od 2.3.2018 do 16.3.2018

7.3  vyhodnocení žádostí - do 31.3.2018

7.4  lhůta pro seznámení žadatelů s výsledkem rozhodnutí - 10 DNÍ

7.5 lhůta pro čerpání dotace - NEJPOZDĚJI DO 30.9.2018

 

 1. Oprávnění žadatelé:

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, existující minimálně 5 let před podáním žádosti, se zapsaným sídlem v okrese Znojmo a mimo obec Chvalovice, nemající žádné nedoplatky vůči státu, rovněž ani člen statutárního orgánu, to ani žádné dluhy po splatnosti.  

 

 1. Formální podmínky přijatelnosti projektu:

  

 1. 1 prohlášení o bezdlužnosti spolku i jeho statutárních orgánů,
 2. 2 popis dosavadní činnosti, nejdůležitější akce minimálně za 3 roky zpětně,
 3. 3 žadatel musí prokázat, že přidělené prostředky budou vynaloženy ve prospěch cíle programu prostřednictvím žadatele.

 

 1. Nezpůsobilé výdaje:
 • pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
 • dlužný úrok,
 • opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
 • nákupy pozemků a budov,
 • rekonstrukce a opravy nemovitostí,
 • ztráty z devizových kurzů,
 • nákup alkoholických nápojů, cigaret aj.
 • nájemné s následnou koupí (leasing),
 • cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního předpisu,
 • mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

 

 1. Základní kritéria žádosti:
  1. 1 řádně a včas podaná žádost včetně příloh – povinnou přílohou:

- alespoň informativní výpis ze spolkového rejstříku,

- prohlášení o bezdlužnosti spolku a členů statutárního orgánu,

- Informace o významných akcích, které spolek pořádal v předchozích třech letech

11.2  všechny přílohy žádosti musí splňovat formální náležitosti této výzvy,

11.3  žádost musí být podepsána statutárním zástupcem,

11.4  soulad projektu s vyhlášenou výzvou.

 

 

12.  Hodnotící kritéria žádostí:

12.1  jasný a srozumitelný popis a cíl projektu,

12.2  potřebnost a význam projektu z hlediska dotačního programu,

12.3  popis dosavadní činnosti a zaměření spolku,

12.4  rozpis nákladů, na které je dotace žádána.

 

 1. Přijímání žádostí:

Žádosti se přijímají osobně nebo poštou na adrese Chvalovice 80, 669 02 Znojmo v termínu uvedeném v odstavci 7.2 těchto dotačních podmínek. Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotace pro spolky mimo obec Chvalovice“. 

 

 1. Rozhodování o dotaci:

Zastupitelstvo obce bude o každé žádosti rozhodovat individuálně, obec si vyhrazuje právo dotační program zrušit.

 

 1. Obec Chvalovice informuje, že tento dotační program byl schválen zastupitelstvem obce na svém zasedání konaném dne 18.01.2018, usnesením č. 2018 – 1/52 bod č.17)

 

Ve Chvalovicích, dne  30.1.2018                   Obec Chvalovice

                                                   Zdeňek Karpinski, starostou obce, v.r.

 

Přílohy: 

- Pravidla programové dotace pro spolky (PDF)

- Formulář žádosti o dotaci - (XLS)

- Formulář žádosti o dotaci - (PDF)

- Čestné prohlášení o bezdlužnosti - VZOR (PDF)

- Smlouva o poskytnutí dotace - VZOR (PDF)

- Formulář vyúčtování dotace (DOC)

Vyvěšeno: 30. 1. 2018

Datum sejmutí: 4. 5. 2018

Zodpovídá: Vladimír Mráz

Zpět