Anketa

Jste hrdí na svou obec?

Celkem hlasů:
5
Hlasování začalo:
11. 5. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Chvalovice 2008

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pátek, 20. 4. 2018, 10:57:03

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Chvalovice. Více informací naleznete zde.

 

Portál krizového řízení

CzechpointEvropská databanka

Znojemské vinařstvíInformační SMS pro občany

Vodárenská a.s. divize Znojmo

Podnikání a bydlení

Prehistoric park

Kino Svět Znojmo

Rodinné pasy JMK

Databox

Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2017-5/41 konaného dne 11.5.2017

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice

č. 2017 –  5/41 konaného dne 11.5.2017

 

 

Přítomni: Zdeněk Karpinski, Jaromír Jelínek, František Hruška, Robert Vaněk, Bc. Jana Pekárková

Omluveni: Martin Kapečka, Ing. Martin Pokorný

 

Bod č. 1 - Technický bod

ZO Chvalovice  s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu pana Františka Hrušku a pana Jaromíra Jelínka a zapisovatelku paní Evu Vaňkovou o průběhu zasedání ZO č. 2017 – 5/41.

Výsledek hlasování:   Pro 5              Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 2 - Program jednání

Navržený program:

 1. Určeni ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schváleni programu.
 3. Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO.
 4. Projednání návrhu plánu rozvoje obce Chvalovice
 5. Zhodnocení finančních prostředků obce
 6. Žádosti občanů o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice na opravy, rekonstrukce a modernizace RD a bytů

a) Tomáš Kalous, Chvalovice čp. 205

b) Kamil a Markéta Brychtovi, Chvalovice čp. 116

c) Stanislav Pokorný, Chvalovice čp. 89

 1. Žádost o poskytnutí finančního daru za narozené dítě

a) Monika Filová

b) Eliška Kostelníčková

 1. Zpráva KÚ JMK o přezkoumání hospodaření obce Chvalovice za rok 2016
 2. Rozpočtové opatření
 3. Kontrola finančního výboru – úhrada faktur

Starosta obce Zdeněk Karpinski navrhuje přidat do programu jednání zastupitelstva obce následující body:

 1. Rozšíření obecně závazné vyhlášky o nočním klidu – American Chance Casinos

12)  Žádost o koupi části pozemku p.č. 881/1 k.ú. Chvalovice – Jiří Kameníček

13)  Diskuze

Výsledek hlasování:   Pro 5      Proti 0                               Zdrželi se 0

Program byl schválen.

 

 

Bod č. 3 – Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e  n a  v ě d o m í   zprávu o kontrole usnesení a plnění úkolů uložených z minulého zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 4 – Projednání návrhu plánu rozvoje obce Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   plán rozvoje obce Chvalovice.  Plán rozvoje obce  zpracoval pan Ing. Petr Andrš.

Výsledek hlasování:   Pro 4               Proti 0           Zdrželi se 1 (Bc. Jana Pekárková)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 5 –  Zhodnocení finančních prostředků obce

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  nabídku na zhodnocení finančních prostředků obce Chvalovice. Výše vložených finančních prostředků je 20.000.000,- Kč (J&T HIGH YIELD CZK )a 40.000.000,- Kč (Conseq Investment Management, a.s.). Nabídka na zhodnocení finančních prostředků je přílohou tohoto zápisu.

Zastupitelstvo obce bylo dále informováno účetní, paní Jaromírou Vaculovou, o celkové výši všech finančních prostředků na bankovních účtech.

Výsledek hlasování:   Pro 5               Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 6 – Žádosti občanů o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice na opravy, rekonstrukce a modernizace RD a bytů.

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro pana Tomáše Kalouse, Chvalovice čp. 205, ve výši 100.000,- Kč na opravu, rekonstrukci a modernizaci RD čp. 205 – parkovací stání, chodník k domu, oplocení pozemku.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5               Proti 0                  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro manžele Markétu Brychtovou a Kamila Brychtu, Chvalovice čp. 116, ve výši 100.000,- Kč na opravu, rekonstrukci a modernizaci RD čp. 116 – fasáda, podbití střechy.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5               Proti 0                  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro pana Stanislav Pokorného, Chvalovice čp. 23, ve výši 100.000,- Kč na opravu, rekonstrukci a modernizaci RD čp. 89 – Výměna plynového kotle a radiátorů.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5               Proti 0                  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 7 – Žádost o poskytnutí finančního daru za narozené dítě

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí finančního daru za narozené dítě paní Monice Filové, Chvalovice čp. 125 ve výši 30.000,- Kč. Dcera Kristýna Filová se narodila dne 11.5.2017.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření darovací smlouvy a dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5               Proti 0                  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí finančního daru za narozené dítě paní Elišce Kostelníčkové, Chvalovice čp. 93 ve výši 30.000,- Kč. Dcera Klára Kolštromová se narodila dne 21.4.2017.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  uzavření darovací smlouvy a dále pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5               Proti 0                  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

V 16.50 hodin se dostavil zastupitel pan Martin Kapečka

 

 

Bod č. 8 – Zpráva KÚ JMK o přezkoumání hosodařní obce Chvalovice za rok 2016

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e  n a   v ě d o m í   zprávu KÚ JMK o přezkoumání hospodaření obce Chvalovice za rok 2016. 

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  zprávu o přijetí opatření přijatých ke zjištěným chybám a nedostatkům.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 9 – Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce Chvalovice s ch v a l u j e  rozpočtové opatření č. 6/2017. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.  

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 10 – Kontrola finančního výboru

Zastupitelstvo obce Chvalovice s ch v a l u j e  úhradu předložených faktur v celkové výši 1.394.919.,20 Kč

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 11 – Rozšíření obecně závazné vyhlášky o nočním klidu – Trans World Hotels&Entertaiment a.s.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  rozšíření obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 12 – Žádost o koupi části pozemku p.č. 881/1 k.ú. Chvalovice – Jiří Kameníček

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e  záměr prodeje části pozemku p.č. 881/1 k.ú. Chvalovice. Záměr prodeje nemovitosti bude po doložení geometrického plánu s přesnou výměrou po stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce. Při zaměření nemovitosti bude přítomen zástupce obce.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 13 – Diskuze

Starosta obce otevřel diskuzi.  Vystoupila paní Bc. Jana Pekárková, která informovala ostatní členy zastupitelstva s tím, že se ve dnech 2.6. – 3.6.2017 uskuteční „Chvalovická filmová noc“ pro děti s noclehem na kulturním sále. Dále navrhla umístění infotabulí s lavičkami – u čp. 21, dále ve sklepní uličce a na šatovské ulici pod kaštanem. Dále vystoupil pan Robert Vaněk s návrhem na zajištění bezpečnosti v obci bezpečnostní službou a oslovením společností.

 

Starosta obce Zdeněk Karpinski, ukončil po projednání všech bodů programu č. 2017-5/41 jednání v 17.20  hodin.

 

Ve Chvalovicích dne 11.5.2017

Zápis byl vyhotoven dne 17.5.2017

 

 

 

 

   …………………………………

                                                                                Zdeněk Karpinski, starosta obce

 

 

           

 

                                                                                    ………………………………….

                                                                              Robert Vaněk, místostarosta obce

 

 

Vyvěšeno: 18. 5. 2017

Datum sejmutí: 3. 6. 2017

Zodpovídá: Vladimír Mráz

Zpět