Anketa

Jste hrdí na svou obec?

Celkem hlasů:
5
Hlasování začalo:
11. 5. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Chvalovice 2008

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je sobota, 21. 4. 2018, 13:41:13

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Chvalovice. Více informací naleznete zde.

 

Portál krizového řízení

CzechpointEvropská databanka

Znojemské vinařstvíInformační SMS pro občany

Vodárenská a.s. divize Znojmo

Podnikání a bydlení

Prehistoric park

Kino Svět Znojmo

Rodinné pasy JMK

Databox

Navigace

Obsah

Zpět

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2017-12/48 konaného dne 26.10.2017

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice

č. 2017 –  12/48 konaného dne 26.10.2017

 

Přítomni: Zdeněk Karpinski, František Hruška, Robert Vaněk, Martin Kapečka,  Bc. Jana Pekárková, Ing. Martin Pokorný

 

Bod č. 1 - Technický bod

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu pana Ing. Martina Pokorného a pana Martina Kapečku a zapisovatelku paní Evu Vaňkovou o průběhu zasedání ZO č. 2017 – 12/48.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 2 - Program jednání

Navržený program:

 1. Určeni ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schváleni programu.
 3. Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO.
 4. Zhodnocení finančních prostředků
 5. Přírodní koupací biotop
 6. Návrh smlouvy o nájmu plynárenské zařízení – lokalita jihovýchod – GasNet, s.r.o
 7. Nabídka na dodání markýzy na dvůr Penzionu Daníž – AluBau spol. s r.o.
 8. Nabídka na administraci VZ – Kamerový systém v obci Chvalovice
 9. Oprava mostu ve sklepích
 10. Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o právu provedení stavby – Obslužná komunikace Hatě III.etapa – European Data Project, s.r.o.
 11. Veřejná zakázka – III/41322 Chvalovice – průtah - vícepráce
 12. Žádost společnosti Excalibur City s.r.o. – stavba: 153 – Hatě – Celní sklad

a) Smlouva o právu provést stavbu

b) Žádost o povolení zřízení komunikačního napojení na místní komunikaci

c) Žádost o souhlas s vynětím ze ZPF

 13.Žádost o zápůjčku z FRB – Vaculovi

 14.Žádost o poskytnutí individuální dotace – rehabilitační pobyt – Gondek

 15.Žádost o poskytnutí individuální dotace – zhotovení výkresů vojenských   opevnění – Ing. Vlček

 16.Projednání prodeje pozemku p.č. 884/2, k.ú. Chvalovice – Kovaľský

 17.Projednání prodeje pozemku p.č. 884/3, k.ú. Chvalovice – Ulrychovi

 18.Projednání prodeje pozemku p.č. 884/4, k.ú. Chvalovice - Nezval

 19.Rozpočtové opatření

 20. Finanční výbor - úhrada předložených faktur

Starosta obce Zdeněk Karpinski navrhuje přidat do programu jednání zastupitelstva obce následující body:

 21. Zakázka malého rozsahu – Oprava budov v majetku obce čp. 102 a 170 - vyhodnocení nabídek

 22.Nabídka společnosti ELSPACE na osvětlení reklamních poutačů na penzionu Daníž a výměnu vnitřních svítidel

 23.Nabídky na technický dozor investora „Rekonstrukce veřejného osvětlení“

 24.Nabídka na administraci VZ – „Obslužná komunikace – Hatě III. etapa“

 25.Žádost o prodej pozemku v k.ú. Chvalovice – Aleš Kalina

 26.Žádosti občanů o poskytnutí individuální dotace na opravy, rekonstrukce a modernizace RD a bytů

        a) Kristýna Vaňová, Chvalovice čp. 100

 27.Smlouva o dílo „Udržovací práce a opravy na místních komunikacích – Chvalovice“

 28. Diskuze

Výsledek hlasování:   Pro   7                       Proti 0                        Zdrželi se 0

Program byl schválen.

 

Bod č. 3 – Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e  n a  v ě d o m í   zprávu o kontrole usnesení a plnění úkolů uložených z minulého zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro    7                      Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 4 – Zhodnocení finančních prostředků

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  nabídku společnosti Fincentrum a.s. na zhodnocení finančních prostředků obce Chvalovice ve výši 40.000.000,- Kč, varianta č. 2 - Conseq Private Invest. Nabídka je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro    7                      Proti 0                         Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 5 –  Přírodní koupací biotop

Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s c h v a l u j e  vypracování projektové studie na přírodní koupací biotop.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                        Zdrželi se 2 (Bc. Jana Pekárková,  

Usnesení bylo schváleno.                                                                                                       Ing. Martin Pokorný)

 

Bod č. 6 – Návrh smlouvy o nájmu plynárenského zařízení – lokalita jihovýchod  - GasNet s.r.o.

Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s ch v a l u j e  smlouvu o nájmu plynárenského zařízení – lokalita jihovýchod – GasNet s.r.o.. Nájemné je sjednáno úplatně a činí částku 2.299,- Kč/rok.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  p o v ě ř u j e   starostu obce k podpisu smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9417002253/4000211446.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 7 –  Nabídka na dodání markýzy na dvůr Penzionu Daníž – AluBau spol. s r.o.

Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s ch v a l u j e  dodání markýzy na dvůr Penzionu Daníž od společnosti AluBau spol. s r.o. . Nabídková cena činí částku 170.516,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 8 –  Nabídka na administraci VZ – kamerový systém v obci Chvalovice

Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s ch v a l u j e  nabídku společnosti OPTIMAL Consulting s.r.o. na administraci výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Kamerový systém v obci Chvalovice“ za kompletní cenu 35.000,- Kč včetně DPH.  

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 9 –  Oprava mostu ve sklepích

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  opravu mostu v lokalitě vinných sklepů v k.ú. Chvalovice, který je v havarijním stavu a pro podání nabídek budou osloveny firmy:

1. VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 3580/17, 669 02  Znojmo

2. ATLANTA a.s., Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf 162

3. OSP, spol. s r.o., Okružní 394, Moravský Krumlov

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                        Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 10 – Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provedení stavby – Obslužná komunikace Hatě III. etapa – European Data Project, s.r.o.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   b e r e   n a   v ě d o m í  dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provedení stavby – Obslužná komunikace Hatě III. etapa – European Data Project, s.r.o. 

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 11 – Veřejná zakázka – III/41322 Chvalovice – průtah – vícepráce  

Zastupitelstvo obce Chvalovice   b e r e  n a   v ě d o m í  vícepráce u veřejné zakázky – III/41322 Chvalovice – průtah.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 12 – Žádost společnosti Excalibur City s.r.o. – stavba: 153 – Hatě – celní sklad

a) Smlouva o právu provést stavbu

b) Žádost o povolení zřízení komunikačního napojení na místní komunikaci

c) Žádost o souhlas s vynětím ze ZPF

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  smlouvu o právu provést stavbu – 153 – Hatě – celní sklad.

Zastupitelstvo obce dále   p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                 Zdrželi se 1 (Bc. Jana Pekárková)

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  žádost o povolení zřízení komunikačního napojení na místní komunikaci.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                 Zdrželi se 1 (Bc. Jana Pekárková)

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  žádost o souhlas s vynětím ze ZPF.

Výsledek hlasování:   Pro 5               Proti 0                 Zdrželi se 2 (Bc. Jana Pekárková,

Usnesení bylo schváleno.                                                                      Ing. Martin Pokorný)

 

Bod č. 13 – Žádost o zápůjčku z FRB – Karel a Jaromíra Vaculovi

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  žádost manželů Karla a Jaromíry Vaculových, Chvalovice čp. 88, o zápůjčku z FRB ve výši 60.000,- Kč na výměnu plynového kotle a rozvodů topení v nemovitosti čp. 88.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 14 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – rehabilitační pobyt - Jan Gondek

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace paní Zdeňce Gondekové pro jejího syna, Jana Gondeka, v rehabilitačním centru ADELI Medical centrum v Piešťanech ve výši 34.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a   p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 15 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – zhotovení výkresů vojenských opěvnění – Ing. Bohuslav Vlček Ph.D.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  n e s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na zhotovení výkresů vojenských opevnění ve výši 50.000,- Kč pro pana Ing. Bohuslava Vlčka Ph.D.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                     Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 16 – Projednání prodeje pozemku p.č. 884/2, k.ú. Chvalovice – Karel Kovaľský

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  prodej pozemku p.č. 884/2 k.ú. Chvalovice o výměře 86m2 panu Karlu Kovaľskému. Kupní cena uvedené nemovitosti je stanovena znaleckým posudkem ve výši 130,- Kč/m2. K ceně za pozemek budou přičteny náklady za zhotovení geometrického plánu a náklady za trvalé odnětí PUPFL (cena za vynětí lesního pozemku je 46,26 Kč/m2). Záměr prodeje nemovitosti byl po stanovenou dobu řádně vyvěšen na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                      Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 17 – Projednání prodeje pozemku p.č. 884/3, k.ú. Chvalovice – Milan a Anna Ulrychovi

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e  prodeje pozemku p.č. 884/3 k.ú. Chvalovice o výměře 45m2 manželům Milanu a Anně Ulrychovým. Kupní cena uvedené nemovitosti je stanovena znaleckým posudkem ve výši 130,- Kč/m2. K ceně za pozemek budou přičteny náklady za zhotovení geometrického plánu a náklady za trvalé odnětí PUPFL (cena za vynětí lesního pozemku je 46,26 Kč/m2). Záměr prodeje nemovitosti byl po stanovenou dobu řádně vyvěšen na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 18 – Projednání prodeje pozemku p.č. 884/4, k.ú. Chvalovice – Jan Nezval

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  prodej pozemku p.č. 884/4 k.ú. Chvalovice o výměře 42m2 panu Janu Nezvalovi. Kupní cena uvedené nemovitosti je stanovena znaleckým posudkem ve výši 130,- Kč/m2. K ceně za pozemek budou přičteny náklady za zhotovení geometrického plánu a náklady za trvalé odnětí PUPFL (cena za vynětí lesního pozemku je 46,26 Kč/m2). Záměr prodeje nemovitosti byl po stanovenou dobu řádně vyvěšen na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 19 – Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e  n a   v ě d o m í  rozpočtové opatření č. 12/2017 a dále 

s ch v a l u j e  rozpočtové opatření č. 13/2017.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 20 – Finanční výbor – úhrada předložených faktur

Zastupitelstvo obce Chvalovice s ch v a l u j e  úhradu předložených faktur v celkové výši 1.166.606,44,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 21 – Zakázka malého rozsahu – Oprava budov v majetku obce Chvalovice čp. 102 a 170 – vyhodnocení nabídek

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l  u j e  společnost OSP spol. s r.o., Okružní 394, 672 01  Moravský Krumlov na provedení oprav budov v majetku obce Chvalovice čp. 102 a 170. Nabídková cena činí částku 5.378.921,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 22 – Nabídka společnosti ELSPACE na osvětlení reklamních poutačů na penzionu Daníž a výměnu vnitřních svítidel

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   nabídku společnosti ELSPACE na osvětlení reklamních poutačů na penzionu Daníž – nabídková cena činí částku 37.021,- Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  s ch v a l u j e  nabídku společnosti ESPACE na výměnu vnitřního osvětlení – nabídková cena činí částku 53.331,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                     Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 23 – Nabídky na technický dozor investora „Rekonstrukce veřejného osvětlení“

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   nabídku pana Milana Herziga na zajištění technického dozoru investora při akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení“. Nabídková cena činí částku 150.476,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                       Zdrželi se 0

 

Bod č. 24 – Nabídka na administraci VZ – „Obslužná komunikace – Hatě III. etapa

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  nabídku společnosti OPTIMAL Consulting s.r.o., na kompletní zpracování výběrového řízení na zakázku „Obslužná komunikace – Hatě III. etapa. Cenová nabídka činí částku 30.000,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                      Zdrželi se 1(Ing. Martin Pokorný)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 25 – Žádost o prodej pozemku v k.ú. Chvalovice – Aleš Kalina

Zastupitelstvo obce Chvalovice  o d k l á d á   projednání žádosti pana Aleše Kaliny o prodej pozemku v k.ú. Chvalovice pro výstavbu rodinného domu.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                     Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 26 – Žádosti občanů o poskytnutí individuální dotace na opravy, rekonstrukce a modernizace RD a bytů

a) Kristýna Vaňová, Chvalovice čp. 100

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a  l u j  e  poskytnutí individuální dotace na opravy, rekonstrukce a modernizace RD ve výši 100.000,- Kč slečně Kristýně Vaňové, Chvalovice čp. 100 na rekonstrukci kotelny a střechy, oplocení zahrádky a vstupní bránu.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                     Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Bod č. 27 – Smlouva o dílo – „Udržovací práce a opravy na místních komunikacích – Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  smlouvu o dílo se společností M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03  Pardubice. Předmětem smlouvy jsou udržovací práce a opravy na místních komunikacích v obci Chvalovice za cenu stanovenou ve výši 2.180.462,26 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                     Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 28 – Diskuze

Místostarosta obce Chvalovice otevřel diskuzi. Vystoupil přítomný starosta obce Dyjákovičky pan David Svoboda s návrhem na uzavření smlouvy o finančním příspěvku na společnou jednotku požární ochrany. Tato smlouva bude vypracována a předložena zastupitelstvu obou obcí k projednání. Dále vystoupil pan František Hruška s návrhem vyznačení parkovacích míst před nemovitostí čp. 36. Jako další vystoupila paní Bc. Jana Pekárková, která seznámila ostatní členy zastupitelstva s návrhem uspořádání plesu obcí Chvalovice a Dyjákovičky.

 

 

Místostarosta obce Robert Vaněk, ukončil po projednání všech bodů programu č. 2017-12/48 jednání v 19.30 hodin.

 

Ve Chvalovicích dne 26.10.2017

Zápis byl vyhotoven dne 31.10.2017

 

 

 

   …………………………………

                                                                                      Zdeněk Karpinski, starosta obce

 

 

                                                                                                                        ……………………………………

                                                                               Robert Vaněk, místostarosta obce

 

Vyvěšeno: 8. 11. 2017

Datum sejmutí: 24. 11. 2017

Zodpovídá: Vladimír Mráz

Zpět