Anketa

Jste hrdí na svou obec?

Celkem hlasů:
5
Hlasování začalo:
11. 5. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Liga Hodonice 2008

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 23. 4. 2018, 14:15:58

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Chvalovice. Více informací naleznete zde.

 

Portál krizového řízení

CzechpointEvropská databanka

Znojemské vinařstvíInformační SMS pro občany

Vodárenská a.s. divize Znojmo

Podnikání a bydlení

Prehistoric park

Kino Svět Znojmo

Rodinné pasy JMK

Databox

Navigace

Obsah

Zpět

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2017-7/43 konaného dne 22.6.2017

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice

č. 2017 –  7/43 konaného dne 22.6.2017

 

Přítomni: Zdeněk Karpinski, František Hruška, Robert Vaněk, Martin Kapečka, Ing. Martin Pokorný, Bc. Jana Pekárková

Omluveni: Jaromír Jelínek

 

Bod č. 1 - Technický bod

ZO Chvalovice  s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu pana Ing. Martina Pokorného a pana Františka Hrušku a zapisovatele pana Vladimíra Mráze o průběhu zasedání ZO č. 2017 – 7/43.

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0           Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 2 - Program jednání

Navržený program:

 1. Určeni ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schváleni programu.
 3. Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO.
 4. Závěrečný účet Obce Chvalovice za rok 2016
 5. Zhodnocení finančních prostředků obce Chvalovice
 6. Žádosti občanů o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice na opravy, rekonstrukce a modernizace RD a bytů

a) Michal a Maria Cenkovi, Chvalovice čp. 94

b) Tomáš a Sandra Neulingerovi, Chvalovice čp. 201

c) Josef a Maria Rybarovi, Chvalovice čp. 139

d) Martin Franke a Ivana Drozdová, Chvalovice čp. 217

e) Alena Skopalová, Chvalovice čp. 31 – změna využití

f) Antonín a Ludmila Macečkovi, Chvalovice čp. 159 – změna využití

g) Lenka Kuchařová, Chvalovice čp. 33 – žádost o prodloužení termínu

h) Pavel a Jana Pekárkovi, Chvalovice čp. 137

 1. Žádosti o dotaci spolků se sídlem mimo obec Chvalovice v okrese Znojmo

        a) Patchworkový klub Znojmo z.s.

        b) Divadelní studio Martiny Výhodové z.s.

        c) Asociace rodičů a přátel zdr. postižených dětí v ČR, klub Pharos

        d) Spolek přátel Hroznové kozy

        e) Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Znojmo

        f) Popice Charlese Sealsfielda, z.s.

       g) Spol. pro dobové a hudební formy Lucrezia Borgia

       h) TJ Znojmo, z.s. (oddíl amerického fotbalu – Knights)

        i) Lukostřelecký klub Znojmo, z.s.

 1. Žádost o podporu – Linka bezpečí, z.s.
 2. Žádost o prodej stavebního pozemku – Dufek ml.
 3. Žádost o prodej stavebního pozemku – Meister, Řeřichová
 4. Projednání záměru prodeje části pozemků p.č. 914/2, 886/1 a 914/5 k.ú. Chvalovice – Gallovi
 5. Projednání záměru prodeje části pozemků p.č. 911/1 a 1036/1, k.ú. Chvalovice - Zemčík
 6. Žádost o prodej pozemku p.č. 881/11, k.ú. Chvalovice – Hronová
 7. Žádost o prodej pozemku p.č. 881/10, k.ú. Chvalovice - Zemčík
 8. Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů
 9. Výpověď smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr – ASEKOL a.s.
 10. Nabídky na zajištění technického dozoru investora - Chvalovice průtah III/41322
 11. Kronika obce za rok 2016
 12. Rozpočtové opatření
 13. Finanční výbor - úhrada předložených faktur

Starosta obce Zdeněk Karpinski navrhuje přidat do programu jednání zastupitelstva obce následující body:

 1. Žádost o koupi stavebního pozemku – Eva Hronová
 2. Žádost o poskytnutí finančního daru za narozené dítě – Zdenka Sinanoglu
 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice – DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice
 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice – Ladislava Michálková
 5. Žádost o koupi stavebního pozemku – Markéta Mašterová
 6. Zahájení výběrového řízení – Opravy místních komunikací
 7. Žádost o bezúplatný převod krajské komunikace p.č. 10/22 k.ú. Chvalovice
 8. Požadavek společnosti Trans World Hotels & Entertainment, a.s. o výměnu popř. dokoupení vybavení ubytovny
 9. Závěrečný účet DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice za rok 2016
 10.  

Výsledek hlasování:   Pro 6                  Proti 0                              Zdrželi se 0

Program byl schválen.

 

Bod č. 3 – Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e  n a  v ě d o m í   zprávu o kontrole usnesení a plnění úkolů uložených z minulého zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro    6                      Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 4 – Závěrečný účet obce Chvalovice za rok 2016

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  závěrečný účet obce Chvalovice za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to s výrokem : „S výhradami“. ÚSC přijal opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Členové zastupitelstva obce schvalují zprávu o přijetí opatření a zprávu o plnění přijatých opatření k odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016. Obec přijala systémové opatření k neopakování se nedostatku.

Výsledek hlasování:   Pro   6                       Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 5 –  Zhodnocení finančních prostředků obce Chvalovice

Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s ch v a l u j e  zhodnocení finančních prostředků dle nabídky paní Dity Modré, Fincentrum. Jedná se o převedení finančních prostředků z končícího termínovaného vkladu u J&T Banky ve výši 10.465.040,- Kč do stávající investice u společnosti Conseq.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                         Zdrželi se 1 (Bc. Jana Pekárková)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 6 –  Žádosti občanů o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice na opray, rekonstrukce a modernizace RD a bytů:

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro manželé Michala a Márii Cenkovi, Chvalovice čp. 94, ve výši 100.000,- Kč na opravu, rekonstrukci a modernizaci RD čp. 94 – výměna vchodových dveří, oprava chodníků, oprava střechy na stodole.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6                         Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro manželé Tomáše a Sandru Neulingerovi, Chvalovice čp. 201, ve výši 100.000,- Kč na opravu, rekonstrukci a modernizaci RD čp. 201 – garážová vrata, fasáda na garáži, zastřešení terasy, oplocení pozemku a úprava předzahrádky.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6                         Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro manželé Josefa a Marii Rybarovi, Chvalovice čp. 139, ve výši 100.000,- Kč na opravu, rekonstrukci a modernizaci RD čp. 139 – rekonstrukce oplocení.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6                         Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

d) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro pana Martina Franke a paní Ivanu Drozdovou, Chvalovice čp. 217, ve výši 100.000,- Kč na opravu, rekonstrukci a modernizaci RD čp. 217 – oplocení rodinného domu.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6                         Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

e) Zastupitelstvo obce Chvalovice  o d k l á d á   projednání žádosti paní Aleny Skopalové, Chvalovice čp. 31 o změnu využití individuální dotace na opravu, rekonstrukci a modernizace RD a bytů do svého dalšího zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro 6                         Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

f) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  změnu využití individuální dotace pro manželé Ludmilu a Antonína Macečkovi, Chvalovice čp. 159,  na opravu, rekonstrukci a modernizaci RD, která byla schválena zastupitelstvem obce Chvalovice dne 5.4.2017, usnesením číslo 2017 – 4/40 bod 14 písm. e) – využití oprava oplocení předzahrádky, nové využití – pergola před garáží a vstupním schodištěm a zpevnění parkovacího stání.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6                         Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

g) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  prodloužení termínu čerpání individuální dotace na opravu, rekonstrukci a modernizaci RD a bytů pro slečnu Lenku Kuchařovou, Chvalovice čp. 33 do 30.11.2017.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6                         Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

 

V 17.40 hodin se dostavil zastupitel pan Jaromír Jelínek

 

h) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace pro manželé

Pavla a Janu Pekárkovi, Chvalovice čp. 137, ve výši 100.000,- Kč na opravu, rekonstrukci a modernizaci RD čp. 137 – Výměna vchodových dveří, oprava fasády, okapový chodník, oprava oplocení.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 7 – Žádosti o dotaci spolků se sídlem mimo obec Chvalovice v okrese Znojmo

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro Patchworkový klub Znojmo, z.s., ve výši 35.000,- Kč – šití pro novorozenecké oddělení  nemocnice Znojmo (zavinovačky, přebalovací podložky, prostěradla atd.)

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro Divadelní studio Martiny Výhodové, z.s., ve výši 50.000,- Kč – šití kostýmů a tvorba kulis spojené  s nákupem materiálu.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro Asociaci rodičů a přátel zdr. postižených dětí v ČR, klub Pharos ve výši 5.000,- Kč – beseda o autismu s odborníkem, psychoterapeutem panem Roškaňukem.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

d) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro Spolek přátel Hroznové kozy, ve výši 50.000,- Kč – doplnění a obnova krojů a rekvizit pro členy.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                        Proti 0                        Zdrželi se 2 (Fr. Hruška, Zd. Karpinski)

Usnesení bylo schváleno.

 

e) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Znojmo, ve výši 50.000,- Kč – zlepšení genofondu včelstev, nákup včelích matek.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

f) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro Popice Charlese Sealsfielda, z.s., ve výši 36.500,- Kč – vybudování dendrologické stezky v Popicích.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

g) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace pro Společnost pro dobové a jiné hudební formy Lucrezia Borgia, ve výši 20.000,- Kč – pořízení kostýmů.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

h) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro TJ Znojmo, z.s. (oddíl amerického fotbalu – Knights),  ve výši 50.000,- Kč – turnaj ve Znojmě ve flagovém fotbale pro mládež a mezinárodní turnaj mládeže ve flagu v Itálii.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

i) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace pro Lukostřelecký klub Znojmo, z.s., ve výši 30.000,- Kč – nákup lukostřeleckého materiálu pro nováčky a sociálně slabší členy (luky, šípy, doplňky, dresy).

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 8 – Žádost o podporu – Linka bezpečí, z.s.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí finančního daru pro Linku bezpečí, z.s., ve výši 5.000,- Kč na provoz linky.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření  smlouvy o poskytnutí finančního daru  a   p o v ě ř u j e   starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 9 – Žádost o prodej stavebního pozemku

Zastupitelstvo obce Chvalovice  o d k l á d á   projednání žádosti pana Dalibora Dufka ml. o prodej stavebního pozemku.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 10 – Žádost o prodej stavebního pozemku – Pavel Meister, Simona Řeřichová

Zastupitelstvo obce Chvalovice  o d k l á d á   projednání žádosti pana Pavla Meistera a paní Simony Řeřichové o prodej stavebního pozemku.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 11 – Projednání záměru prodeje části pozemků p.č. 914/2, 886/1 a 914/5 k.ú. Chvalovice - Gallovi

Zastupitelstvo obce Chvalovice   o d k l á d á   projednání žádosti manželů Gállových o prodej částí pozemků p.č. 914/2, 886/1 a 914/5 k.ú. Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 12 – Projednání záměru prodeje části pozemků p.č. 911/1 a 1036/1, k.ú. Chvalovice – Dušan Zemčík

Zastupitelstvo obce Chvalovice  o d k l á d á   projednání žádosti pana Dušana Zemčíka o prodej části pozemků p.č. 911/1 a 1036/1 k.ú. Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 13 – Žádost o prodej pozemku p.č. 881/11 k.ú. Chvalovice – Eva Hronová

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  záměr prodeje pozemku p.č. 881/11 k.ú. Chvalovice paní Evě Hronové. Cena uvedené nemovitosti je stanovena znaleckým posudkem p. Ing. Romana Kästnera na 130,- Kč/m2 . Záměr prodeje pozemku bude vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 14 – Žádost o prodej pozemku p.č. 881/10 k.ú. Chvalovice – Michal Zemčík

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   záměr prodeje pozemku p.č. 881/10 k.ú. Chvalovice panu Michalu Zemčíkovi. Cena uvedené nemovitosti je stanovena znaleckým

posudkem p. Ing. Romana Kästnera na 130,- Kč/m2 . Záměr prodeje pozemku bude vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 15 – Zásahová jednotka dobrovolných hasičů

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  výměnu členů zásahové jednotky, kdy pana Jana Krulu nahradí pan Stanislav Juračka.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 16 – Výpověď smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr – ASEKOL, a.s.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e   n a   v ě d o m í   výpověď smlouvy společnosti ASEKOL, a.s., o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 17 – Nabídky na zajištění technického dozoru investora – Chvalovice průtah III/41322

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  nabídku na zajištění technického dozoru investora – Chalovice průtah III/41322 od společnosti Kästner projekt s.r.o.. Cenová nabídka činí částku 49.900,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 18 – Kronika obce za rok 2016

Zastupitelstvo obce Chvalovice   o d k l á d á   projednání znění kroniky obce Chvalovice za rok 2016 do dalšího zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 19 – Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  rozpočtové opatření č. 7/2017. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 20 – Finanční výbor – úhrada předložených faktur

Zastupitelstvo obce Chvalovice s ch v a l u j e  úhradu předložených faktur v celkové výši 531.616,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 21 – Žádost o koupi stavebního pozemku – Eva Hronová

Zastupitelstvo obce Chvalovice   o d k l á d á   projednání žádosti paní Evy Hronové o koupi stavebního pozemku v k.ú. Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 22 – Žádost o poskytnutí finančního daru – Zdenka Sinanoglu

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí finančního daru paní Zdence Sinanoglu ve výši 30.000,- Kč na narozené dítě. Syn Tobias Sinanoglu se narodil dne 25.4.2017.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 23 – Žádost o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce – DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice ve výši 629.652,64 Kč. Úhrada nákladů spojených s rekonstrukcí splaškové kanalizace stoky 7 v silnici III/41322 v obci Chvalovice dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou Colas CZ.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 24 – Žádost o poskytnutí finančního daru z prostředků obce Chvalovice – Kateřina Michálková

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí finančního daru pro Kateřinu Michálkovou ve výši 30.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 25 – Žádost o koupi stavebního pozemku – Markéta Mašterová

Zastupitelstvo obce Chvalovice    o d k l á d á   projednání žádosti paní Markéty Mašterové o koupi stavebního pozemku.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 26 – Zahájení výběrového řízení – Oprava místních komunikací

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  zahájení výběrového řízení na opravu místních komunikací a dále  s ch v a l u j e  oslovení firem pro podání cenové nabídky – VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 3580/17, Znojmo, OSP Moravský Krumlov, spol. s r.o., Okružní 394, Moravský Krumlov, COLAS CZ, a.s., Hakenova 3640/21, Znojmo, M-SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice,

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 27 – Žádost o bezúplatný převod krajské komunikace p.č. 1022 k.ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  podání žádosti o bezúplatný převod části krajské komunikace III/41322 na p.č. 1022 k.ú. Chvalovice od Jihomoravského kraje.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 28 – Požadavek společnosti Trans World Hotels & Entertainment, a.s. o výměnu popř. dokoupení vybavení ubytovny

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  požadavek společnosti Trans World Hotels & Entertainment, a.s. na výměnu popř. dokoupení vybavení ubytovny. Jedná se o následující: 18ks židlí, 6ks šatní skříně, 6ks komod,  1ks lednice s mrazákem, 1ks vestavné trouby a dále dodělání dlažby ve dvoře před apartmány (na stavební práce – dlažba – budou zajištěny nabídky)

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 29 – Závěrečný účet DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice za rok 2016

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e   n a   v ě d o m í   závěrečný účet  DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice za rok 2016.

Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 30 - Diskuze

Starosta obce otevřel diskuzi.  Vystoupil pan František Hruška s návrhem na vydání upozornění pro občany o zákazu čerpání vody z potoka Daníž.  

 

Starosta obce Zdeněk Karpinski, ukončil po projednání všech bodů programu č. 2017-7/43 jednání v 19.00  hodin.

 

Ve Chvalovicích dne 22.6.2017

Zápis byl vyhotoven dne 30.6.2017                                            …………………………………

                                                                                      Zdeněk Karpinski, starosta obce

 

 

                                                                                     …………………………………..

                                                                                     Robert Vaněk, místostarosta obce

Vyvěšeno: 4. 7. 2017

Datum sejmutí: 20. 7. 2017

Zodpovídá: Vladimír Mráz

Zpět