Anketa

Jste hrdí na svou obec?

Celkem hlasů:
5
Hlasování začalo:
11. 5. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Okresni kolo Výběr Chvalovice

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 23. 5. 2018, 10:56:38

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Chvalovice. Více informací naleznete zde.

 

Portál krizového řízení

CzechpointEvropská databanka

Znojemské vinařstvíInformační SMS pro občany

Vodárenská a.s. divize Znojmo

Podnikání a bydlení

Prehistoric park

Kino Svět Znojmo

Rodinné pasy JMK

Databox

Navigace

Obsah

Zpět

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2018 - 1/52 konaného dne 18.1.2018

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice

č. 2018 –  1/52 konaného dne 18.1.2018

 

Přítomni: Zdeněk Karpinski, František Hruška, Jaromír Jelínek, Ing. Martin Pokorný, Martin Kapečka

Omluveni: Robert Vaněk, Bc. Jana Pekárková

 

Bod č. 1 - Technický bod

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu pana Martina Kapečku a pana Františka Hrušku a zapisovatelku paní Evu Vaňkovou o průběhu zasedání ZO č. 2018 – 1/52.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0                                  Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 2 - Program jednání

Navržený program:

 1. Určeni ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schváleni programu.
 3. Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO.
 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice na spolkovou činnost v roce 2018
 5. Žádost o poskytnutí příspěvku na přenosný kyslíkový koncentrátor
 6. Žádosti o poskytnutí individuální dotace na vybudování kanalizační přípojky
 7. Dohoda o provozně souvisejících vodovodech – Zájmové sdružení obcí VODOVODY a KANALIZACE ZNOJEMSKO
 8. Žádost o prodej stavebního pozemku – Brákorová P.
 9. Návrh na vypořádání společného vlastnického podílu k LV č.846
 10. Návrh smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení – ASEKOL a.s.
 11. Fond rozvoje bydlení 2017 („bytový fond“)
 12. Sociální fond 2017, 2018
 13. Střednědobý výhled rozpočtu obce Chvalovice na období 2018-2020
 14. Rozpočtové opatření
 15. Zpráva finančního výboru - úhrada předložených faktur

Starosta obce Zdeněk Karpinski navrhuje přidat do programu jednání zastupitelstva obce následující body:

 16.Směrnice o poskytování cestovních náhrad

 17.Programová dotace pro spolky se sídlem mimo obec Chvalovice a současně   v okr. Znojmo v roce 2018

 18. Žádost o poskytnutí individuální dotace – pohřebné Duriš Viktor

 19.Projednání záměru prodeje části pozemku p.č. 881/1 k.ú. Chvalovice

 20.Studna na pozemcích p.č. 1304 a 1305, k.ú. Chvalovice

 21.Odměňování členů zastupitelstva obce Chvalovice – doplnění

 22.Žádost společnosti Trans World Hotels & Entertaiment, a.s. – výměna osvětlení na obslužné komunikaci

 23.Využití finančních prostředků obce

 24.Zápis dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2017 – Obec Chvalovice

 25.Nabídka na uzavření rámcové příkazní smlouvy – administrace VZ – Optimal Consulting s.r.o.

 26. Diskuze

Výsledek hlasování:   Pro   5                       Proti 0                        Zdrželi se 0

Program byl schválen.

 

Bod č. 3 – Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e  n a  v ě d o m í   zprávu o kontrole usnesení a plnění úkolů uložených z minulého zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro    5                      Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 4 – Žádost o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice na spolkovou činnost v roce 2018

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice na činnost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chvalovice ve výši 82.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a  l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a dále   p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.  

Výsledek hlasování:   Pro    5                      Proti 0                         Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 5 –  Žádost o poskytnutí příspěvku na přenosný kyslíkový koncentrátor

Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s c h v a l u j e  poskytnutí příspěvku na přenosný kyslíkový koncentrátor paní Zdeňce Gondekové, Chvalovice čp. 79 ve výši 8.000,- Kč. Repasovaný přístroj byl pořízen za cenu 12.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a dále   p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                    Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.                                                                                                       

 

Bod č. 6 – Žádosti o poskytnutí individuální dotace na vybudování kanalizační přípojky

a) Zastupitelstvo obce  Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace ve výši 26.385,- Kč na vybudování kanalizační přípojky na p.č. 273/1 a 1394/1, k.ú. Chvalovice.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  4                        Proti 0                         Zdrželi se 1 (Ing. Martin Pokorný)        

Usnesení bylo schváleno.  

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace ve výši 25.160,- Kč na vybudování kanalizační přípojky na p.č. 273/2 a 1394/2, k.ú. Chvalovice.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                        Zdrželi se 0        

Usnesení bylo schváleno.                                                                          

 

Bod č. 7 – Dohoda o provozně souvisejících vodovodech – Zájmové sdružení obcí VODOVODY a KANALIZACE ZNOJEMSKO

Zastupitelstvo obce  Chvalovice   s ch v a l u j e  dohodu o provozně souvisejících vodovodech. Účelem této dohody je úprava vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodní sítě. Předmětem dohody je vymezení rozsahu vlastnictví vodovodů jednotlivých vlastníků a zajištění provozu provozně souvisejících veřejných vodovodů.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 8 – Žádost o prodej stavebního pozemku  

Zastupitelstvo obce  Chvalovice   o d k l á d á  projednání žádosti o prodej stavebního pozemku.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 9 – Návrh na vypořádání společného vlastnického podílu k LV č. 846

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem zapsaným na LV č. 846 pro k.ú. Chvalovice reálným rozdělením.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 10 – Návrh smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení – ASEKOL, a.s.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  smlouvu o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení – ASEKOL, a.s.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále   p o v ě ř u j e  starostu k podpisu smlouvy o výpůjčce.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 11 – Fond rozvoje bydlení 2017

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e  n a   v ě d o m í  zprávu o činnosti a čerpání bytového fondu za rok 2017. Příjmy celkem tvořily částku 471.583,61 Kč, z toho zůstatek roku 2016 byl 213.831,82 Kč, zbývající finance tvoří splátky zápůjček, splátky úroků ze zápůjček a bankovní úroky. Výdaje tvořily částku 61.228,-  Kč (z toho 60.000,- Kč činí zápůjčky obyvatelstvu a 1.228,- Kč poplatky KB). Zůstatek fondu ve výši 410.355,61 Kč bude sloužit k financování bytového fondu v roce 2018. Čerpání fondu v roce 2018 proběhne v souladu s pravidly pro poskytování zápůjček z peněžního fondu rozvoje bydlení obce Chvalovice. V roce 2017 byla schválena zastupitelstvem obce 1 nová zápůjčka. K 31.12.2017 je aktivních 14 zápůjček.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 12 – Sociální fond 2017, 2018

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti a čerpání sociálního fondu za rok 2017. Příjmy tvořily celkem částku 471.375,59 Kč, z toho zůstatek z roku 2016 byl 100.556,88 Kč. Výdaje činí částku 339.542,- Kč (z toho 20.000,- Kč činily úhrady z roku 2016).  Zůstatek ve výši 131.833,59Kč bude soužit k financování sociálního fondu v roce 2018. Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  s ch v a l u j e  Statut pro čerpání sociálního fondu pro rok 2018 navýšený o 5%. Čerpání fondu v roce 2018 proběhne v souladu se Statutem sociálního fondu obce Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 13 – Střednědobý výhled rozpočtu obce Chvalovice na období 2018 - 2020

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  střednědobý výhled rozpočtu obce Chvalovice na období 2018 – 2020. 

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 14 – Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  rozpočtové opatření č.1/2018. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Bod č. 15 – Zpráva finančního výboru – úhrada předložených faktur

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  úhradu předložených faktur v celkové výši 107.923,50 Kč.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření dodatku ke smlouvě o dílo k akci IS a komunikace lokalita jihovýchod – OSP spol. s r.o. na méně práce ve výši 22.725,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 16 – Směrnice o poskytování cestovních náhrad

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  směrnici o poskytování cestovních náhrad. Aktuální sazba stravného dle prováděcích právních předpisů dle vyhlášky č. 463/2017 Sb. Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

a) trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hodin 85,- Kč

b) trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 131,- Kč

c) trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 204,- Kč

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 17 – Programová dotace pro spolky se sídlem mimo obec Chvalovice a současně v okr. Znojmo v r. 2018

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  programovou dotaci pro spolky se sídlem mimo obec Chvalovice a současně v okr. Znojmo v roce 2018. Programová dotace je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 18 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – pohřebné Duriš Viktor

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice paní Olze Berkové, Chvalovice čp. 157, ve výši 23.874,- Kč (částka dle doložených dokladů) k uspořádání posledního rozloučení s panem Viktorem Durišem, který zemřel dne 20.11.2017.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále   s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 19 – Projednání záměru prodeje části pozemku p.č. 881/1 k.ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   n e s c h v a l u j e  žádost pana Zdeňka Kameníčka o prodej části pozemku p.č. 881/1 k.ú. Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 20 – Studna na pozemcích p.č. 1304 a 1305, k.ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e   zadání znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé k pronájmu části pozemků p.č. 1304 a 1305 k.ú. Chvalovice místní část Hatě.  

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Bod č. 21 – Odměňování členů zastupitelstva obce Chvalovice – doplnění

Zastupitelstvo obce Chvalovice schválilo na svém zasedání konaném dne 19.12.2017 usnesením č. 2017 – 15/51 bod č. 14 odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, poskytování měsíční odměny v maximální výši dle přílohy k nařízení vlády, a to i v případě jeho novelizací.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  odměny neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce v těchto částkách:

 • Místostarosta obce: 22.134,- Kč
 • Člen zastupitelstva : 1.230,- Kč
 • Předseda výboru: 2.459,- Kč
 • Člen výboru:2.049,- Kč

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. ve výplatním termínu za měsíc leden.

V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 22 – Žádost společnosti Trans  World Hotels & Entertaiment, a.s. – výměna osvětlení na obslužné komunikaci

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  žádost společnosti Trans World Hotels & Entertaiment, a.s. na výměnu osvětlení na obslužné komunikaci. Bude vyměněno 20 ks veřejného osvětlení.  

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 23 – Využití finančních prostředků obce

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   nabídku společnosti Fincentrum a.s. na využití finančních prostředků obce – varianta č. 1 společnost Conseq Private Invest s výší vkladu 30.000.000,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 24 – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2017 – Obec Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Chvalovice. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 25 – Nabídka na uzavření rámcové příkazní smlouvy – administrace VZ – Optimal Consulting, s.r.o.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  o d k l á d á   nabídku na uzavření rámcové příkazní smlouvy na administraci VZ – Optimal Consulting, s.r.o.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 26 – Diskuze

Starosta obce Chvalovice otevřel diskuzi. Starosta obce konstatoval, že dojde k prodloužení termínu ukončení prací na veřejném osvětlení do konce měsíce dubna 2018, tj. 30.4.2018. Zastupitelé vyslovili předběžný souhlas.

 

 

Starosta obce Zdeněk Karpinski, ukončil po projednání všech bodů programu č. 2018-1/52 jednání v 17.25 hodin.

Ve Chvalovicích dne 18.1.2018

Zápis byl vyhotoven dne 26.1.2018

   …………………………………

                                                                             Zdeněk Karpinski, starosta obce

 

 

 

                                                                               …………………………

                                                                         Robert Vaněk, místostarosta obce

                                                                                                

Vyvěšeno: 31. 1. 2018

Datum sejmutí: 16. 2. 2018

Zodpovídá: Vladimír Mráz

Zpět