Anketa

Jste hrdí na svou obec?

Celkem hlasů:
5
Hlasování začalo:
11. 5. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Chvalovice 2008

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 26. 4. 2018, 17:08:19

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Chvalovice. Více informací naleznete zde.

 

Portál krizového řízení

CzechpointEvropská databanka

Znojemské vinařstvíInformační SMS pro občany

Vodárenská a.s. divize Znojmo

Podnikání a bydlení

Prehistoric park

Kino Svět Znojmo

Rodinné pasy JMK

Databox

Navigace

Obsah

Zpět

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2018 - 4/55 ze dne 21.3.2018

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice

č. 2018 –  4/55 konaného dne 21.3.2018

 

Přítomni: Zdeněk Karpinski, František Hruška, Jaromír Jelínek, Robert Vaněk, Bc. Jana Pekárková

Omluveni: Ing. Martin Pokorný, Martin Kapečka

 

 

Bod č. 1 - Technický bod

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu pana Roberta Vaňka a paní Bc. Janu Pekárkovou a zapisovatelku paní Evu Vaňkovou o průběhu zasedání ZO č. 2018 – 4/55.

Výsledek hlasování:   Pro 5                          Proti 0                                  Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 2 - Program jednání

Navržený program:

  1. Určeni ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schváleni programu.
  3. Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO.
  4. Návrh dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na akci III/41322 – Chvalovice průtah – M-SILNICE a.s.
  5. Veřejné zakázky – zápisy z otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek

a) CHVALOVICE_STAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 B.J.

b) OBEC CHVALOVICE_KAMEROVÝ SYSTÉM

c) OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE – HATĚ III.ETAPA

   6. Projednání záměru prodeje pozemků

a) p.č. 903 a  904, k.ú. Chvalovice

b) část pozemku p.č. 969, k.ú. Chvalovice

   7. Projednání prodeje pozemků - p.č. 931/16 a 925/30, k.ú. Chvalovice

   8.Projednání pronájmu nebytových prostor

a) v budově čp.102 – místnost č.4 a 5 a podíl na společných prostorech

b) v budově bez čp./eč. na pozemku p.č. 260/28, k.ú. Chvalovice

c)  část pozemků p.č. 1302,1304, 1305 – studna Hatě

  9. Sdělení spoluvlastníka k návrhu na rozdělení pozemků p.č. 832, 1124 a 1144, k.ú. Chvalovice

10. Projednání žádosti o prodej stavebního pozemku v obci Chvalovice - Švejcarová

11. Projednání žádosti o vyjádření k návrhu na umístění dekorativního portálu – Muzeum Jukeboxů

12. Projednání cenových nabídek na:

a) zpracování projektové dokumentace na akci „rekonstrukce mostu ve sklepní uličce“

b) dodání LCD digitální úřední desky

c) zajištění TDI  na akci „Lanový park Chvalovice“

d) ostraha a zajištění pořádku v obci

e) úpravy na OÚ

f) rekonstrukce kuchyňky na kulturním sále

13. Zpráva Policie ČR o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2017

14. Stanovení podmínek programové dotace – zdravotní oblast

15. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací pro občany:

a) dotace na léky, vitamíny, zdravotnické potřeby a služby

b) dotace – docházka do MŠ, ZŠ, studium SŠ, SOU, VOŠ, VŠ

16. Žádosti o poskytnutí programové dotace – pro spolky se sídlem mimo obec Chvalovice v okrese Znojmo

17. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce na spolkovou činnost v roce 2018

18. Projednání – protokol o kontrole – HZS JMK

19. Zpráva finančního výboru - úhrada předložených faktur

20. Rozpočtové opatření

Starosta obce Zdeněk Karpinski navrhuje přidat do programu jednání zastupitelstva obce následující body:

21. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb – Město Znojmo

22. Projednání žádosti o prodej stavebního pozemku v obci Chvalovice – Habrdle

23. Návrh na odkoupení části pozemku p.č. 210 a části pozemku pč. 211, k.ú. Chvalovice

24. Diskuze

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Program byl schválen.

 

Bod č. 3 – Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e  n a  v ě d o m í   zprávu o kontrole usnesení a plnění úkolů uložených z minulého zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 4 – Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci III/41322 – Chvalovice průtah – M-SILNICE a.s.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci III/41322 – Chvalovice průtah – M- SILNICE a.s.

Zastupitelstvo obce dále   p o v ě ř u j e  starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

                                                                                                                                                                              

Bod č. 5 –  Veřejné zakázky – zápisy z otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek

a) CHVALOVICE_STAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 B.J.

b) OBEC CHVALOVICE_KAMEROVÝ SYSTÉM

c) OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE – HATĚ III. ETAPA

a) Zastupitelstvo obce  Chvalovice   b e r e   n a   v ě d o m í  zprávu hodnotící komise veřejné zakázky „CHVALOVICE_STAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 B.J.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  o d k l á d á  projednání veřejné zakázky do dalšího zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro   5                       Proti 0                    Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.                                                                                                      

 

b) Zastupitelstvo obce  Chvalovice   b e r e   n a   v ě d o m í  zprávu hodnotící komise veřejné zakázky „OBEC CHVALOVICE_KAMEROVÝ SYSTÉM.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   o d k l á d á  projednání veřejné zakázky do dalšího zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro   5                       Proti 0                    Zdrželi se 0

 

c) Zastupitelstvo obce  Chvalovice   s ch v a l u j e  protokol z jednání o posouzení a hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení na akci  „OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE – HATĚ III. ETAPA“.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  zadání zakázky „OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE – HATĚ III. ETAPA“ firmě COLAS a.s., Hakenova 3640/21, 669 02  Znojmo a dále  s ch v a l u j e  uzavření smlouvy o dílo za cenu 6.498.950,- Kč + DPH. Zastupitelstvo obce Chvalovice dále 

p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo bude podepsána po uplynutí 15-ti denní lhůty pro podání námitek. V případě neuzavření smlouvy, bude uzavřena smlouva s druhým v pořadí, firmou EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00  Brno za cenu 6.793.554,74 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro   5                       Proti 0                    Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.                                                                                                      

 

Bod č. 6 –  Projednání záměru prodeje pozemků

a) p.č. 903 a  904, k.ú. Chvalovice

b) část pozemku p.č. 969, k.ú. Chvalovice

a) Zastupitelstvo obce  Chvalovice  o d k l á d á  projednání žádosti o prodej pozemků p.č. 903 a p.č. 904 k.ú. Chvalovice do dalšího zasedání po předložení souhlasu s prodejem majitele vedlejšího pozemku.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                        Zdrželi se 0     

Usnesení bylo schváleno.  

 

b) Zastupitelstvo obce  Chvalovice   n e s ch v a l u j e  prodej části pozemku p.č. 969 k.ú. Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                        Zdrželi se 0     

Usnesení bylo schváleno.  

 

Bod č. 7 – Projednání prodeje pozemků - p.č. 931/16 a 925/30, k.ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s ch v a l u j e  prodej pozemků p.č. 931/16 a 925/30 k.ú. Chvalovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                  Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Bod č. 8 – Projednání pronájmu nebytových prostor

a) v budově čp. 102 – místnost č. 4 a 5 a podíl na společných prostorech

b) v budově bez čp./eč. na pozemku p.č. 260/28, k.ú. Chvalovice

c)  část pozemků p.č. 1302,1304, 1305 – studna Hatě

a) Zastupitelstvo obce  Chvalovice   s ch v a l u j e   pronájem v budově čp. 102 – místnosti č. 4 a 5 a podíl na společných prostorech. Cena za 1m2 činí částku 40,- Kč. Záměr pronájmu nebytových prostor byl řádně vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce.   

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  pronájem nebytových prostor v budově bez čp./eč. na pozemku p.č. 260/28, k.ú. Chvalovice. Cena za 1m2 činí částku 40,- Kč. Záměr pronájmu nebytových prostor byl řádně vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  pronájem části pozemků p.č. 1302, 1304 a 1305, 1306 a 1309 na kterých se nachází studna a vodovodní řad, za cenu dle znaleckého posudku, zpracovaným Ing. Romanem Kästnerem.

Cena věcného břemene umístění studny je 27.713,25 Kč, cena nájmu umístění studny je 5.542,65 Kč/rok a cena nájmu za umístění vodovodního řádu 883,90 Kč/rok.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

 

 

 

Bod č. 9 – Sdělení spoluvlastníka k návrhu na rozdělení pozemků pč. 832, 1124 a 1144, k.ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  rozdělení pozemků p.č. 832, 1124 a 1144 k.ú. Chvalovice. Rozdělení pozemků p.č. 1124 a 1144 k.ú. Chvalovice bude podélné.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 10 – Projednání žádosti o prodej stavebního pozemku v obci Chvalovice - Švejcarová

Zastupitelstvo obce Chvalovice   o d k l á d á   projednání žádosti o prodej stavebního pozemku. Žádost bude evidována k opětovnému projednání.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 11 – Projednání žádosti o vyjádření k návrhu na umístění dekorativního portálu – Muzeum Jukeboxů

Zastupitelstvo obce Chvalovice   o d k l á d á  projednání žádosti o vyjádření k návrhu na umístění dekorativního portálu – Muzeum Jukeboxů do dalšího zasedání zastupitelstva po předložení dokumentace o vedoucích inženýrských sítí

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti   0                     Zdrželi se  0

Usnesení nebylo přijato.                                                                                      

 

Bod č. 12 – Projednání cenových nabídek na:

a) zpracování projektové dokumentace na akci „rekonstrukce mostu ve sklepní uličce“

b) dodání LCD digitální úřední desky

c) zajištění TDI  na akci „Lanový park Chvalovice“

d) ostraha a zajištění pořádku v obci

e) úpravy na OÚ

f) rekonstrukce kuchyňky na kulturním sále

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  cenovou nabídku společnosti Linio Plan, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00  Brno, na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce mostu ve sklepní uličce“. Cenová nabídka přestavuje cenu 122.700,- Kč bez DPH.                 

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se  

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  pořízení LCD digitální úřední desky od společnosti SPOJMONT Brno, spol. s r.o., Křenová 210/64, 602 00  Brno. Typ LCD digitální úřední desky bude upřesněn po výběru místa umístění.                  

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se  

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  nabídku pana Milana Herziga na zajištění TDI na akci „Lanový park Chvalovice“.  Nabídková cena na zajištění TDI je 39.500,- Kč bez DPH.                 

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se  

Usnesení bylo schváleno.

 

d) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  nabídku společnosti TRUE AGENCY SECURITY, s.r.o., Dvořákova 21, 669 02  Znojmo, na zajištění ostrahy a pořádku v obci. Nabídková cena činí částku 170,- Kč/hodina, osoba. Ostraha bude domluvena na 3 dny v týdnu po 8 hodinách.          

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se  

Usnesení bylo schváleno.

 

e) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  provedení úprav kanceláří na obecním úřadě dle nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.                

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                    Zdrželi se  

Usnesení bylo schváleno.

 

f) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  provedení stavebních úprav na kulturním sále – kuchyňka, topení, nové rozvody elektrické energie a plynu.                 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se  

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 13 – Zpráva Policie ČR o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2017

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e   n a   v ě d o m í  zprávu Policie ČR o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2017. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 14 – Stanovení podmínek programové dotace – zdravotní oblast

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  podmínky pro programovou dotaci na zdravotní oblast. Z rozpočtu obce bude na poskytování finančních prostředků vyčleněna částka 500.000,- Kč. Maximální výše pro jednoho žadatele je 100.000,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro   5                       Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 15 – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací pro občany:

a) dotace na léky, vitamíny, zdravotnické potřeby a služby

b) dotace – docházka do MŠ, ZŠ, studium SŠ, SOU, VOŠ, VŠ

1) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Ladislavu Hájkovi, Chvalovice čp. 1, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce   s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro   5                       Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

2) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jiřímu Hájkovi ml., Chvalovice čp. 1, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce   s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

3.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Marii Strakové, Chvalovice čp. 2, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce   s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

4.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jiřímu Strakovi, Chvalovice čp. 2, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce   s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

5.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Marii Maňurové, Chvalovice čp. 3, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce   s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

6.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jaromíru Navrátilovi, Chvalovice čp. 7, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce   s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

7.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Václavu Hanzalovi, Chvalovice čp. 9, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce   s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

8.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Marii Hanzalové, Chvalovice čp. 9, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce   s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

9.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Miroslavu Vaňkovi, Chvalovice čp. 14, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce   s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

10.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Marii Vaňkové, Chvalovice čp. 14, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

11.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Karlu Pörnerovi, Chvalovice čp. 17, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

12.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Heleně Pörnerové, Chvalovice čp. 17, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

13.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Milanu Navrátilovi, Chvalovice čp. 18, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

14.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Antonínu Čechovi, Chvalovice čp. 21, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

15.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jiřině Čechové, Chvalovice čp. 21, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

16.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Anně Konečné, Chvalovice čp. 25, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

17.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jaroslavu Vaňkovi, Chvalovice čp. 26, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

18.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Růženě Vaňkové, Chvalovice čp. 26, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

19.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Janu Ištvánkovi, Chvalovice čp. 29, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

20.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Aleně Skopalové, Chvalovice čp. 31, na  vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

21.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Marii Morávkové, Chvalovice čp. 32, na  vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

22.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Františku Brákorovi, Chvalovice čp. 32, na  vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

23.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jaroslavě Brákorové, Chvalovice čp. 32, na  vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

 

24.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Ludmile Kovaľské, Chvalovice čp. 32, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

25.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Zdeňku Karpinskému, Chvalovice čp. 33, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

26.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Hana Juráková, Chvalovice čp. 33, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

27.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Josefu Jurákovi, Chvalovice čp. 33, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

28.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Františce Zukalové, Chvalovice čp. 38, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

29.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Zdeňku Zukalovi, Chvalovice čp. 38, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

30.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Haně Staňkové, Chvalovice čp. 41, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

 

31.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Zdeňce Alexové, Chvalovice čp. 42, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

32.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jozefu Matiáškovi, Chvalovice čp. 42, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

33.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Daliboru Dufkovi, Chvalovice čp. 56, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

34.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Františce Dufkové, Chvalovice čp. 56, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

35.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Anně Kohoutkové, Chvalovice čp. 64, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

36.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch  v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Stanislavu Juračkovi, Chvalovice čp. 67, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

37.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Miroslavu Zemčíkovi, Chvalovice čp. 68, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

 

38.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Ivaně Neuwirthové, Chvalovice čp. 69, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

39.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Heleně Kotrlové, Chvalovice čp. 70, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

40.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Janu Hynkovi, Chvalovice čp. 71, na vitamíny, léky,  zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

41.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Anně Hynkové, Chvalovice čp. 71, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

42.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Aleně Klapicové, Chvalovice čp. 75, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

43.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Janu Gondekovi ml., Chvalovice čp. 76, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

44.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Janu Gondekovi st., Chvalovice čp. 76, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

 

45.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Zdence Gondekové, Chvalovice čp. 76, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

46.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Miroslavu Novotnému, Chvalovice čp. 78, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

47.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Heleně Kasparové, Chvalovice čp. 79, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

48.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Janu Nezvalovi, Chvalovice čp. 82, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

49.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Pavlu Kapečkovi, Chvalovice čp. 84, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

50.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Ladislavu Křivánkovi, Chvalovice čp. 86, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

51.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Haně Sladké, Chvalovice čp. 86, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

52.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace  z prostředků obce Jaroslavu Vlahovi, Chvalovice čp. 87, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

53.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Aleně Vlahové, Chvalovice čp. 87, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

54.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Marii Bělkové, Chvalovice čp. 91, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

55.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Oldřichu Balážovi, Chvalovice čp. 91, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

56.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jaromíru Jelínkovi, Chvalovice čp. 92, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

57.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Magdě Jelínkové, Chvalovice čp. 92, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

58.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Ireně Revilákové, Chvalovice čp. 92, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

 

59.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Mikuláši Revilákovi, Chvalovice čp. 92, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

60.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jiřímu Miškanínovi, Chvalovice čp. 92, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

61.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Janě Miškanínové, Chvalovice čp. 92, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

62.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jaroslavu Sitárovi, Chvalovice čp. 93, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

63.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jitce Sitárové, Chvalovice čp. 93, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

64.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Michalu Cenkovi, Chvalovice čp. 94, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

65.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Márii Cenkové, Chvalovice čp. 94, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

66.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Josefu Filipovi, Chvalovice čp. 99, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

67.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Marii Filipové, Chvalovice čp. 99, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

68.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Františku Švrčkovi, Chvalovice čp. 109, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

69.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Anně Švrčkové, Chvalovice čp. 109, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

70.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jiřímu Apeltauerovi, Chvalovice čp. 113, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

71.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Věře Apeltauerové, Chvalovice čp. 113, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

72.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Bohumilu Filovi, Chvalovice čp. 125, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

73.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Ludmile Filové, Chvalovice čp. 125, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

74.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Milanu Ulrychovi, Chvalovice čp. 126, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

75.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Anně Ulrychové, Chvalovice čp. 126, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

76.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jiřímu Hájkovi, Chvalovice čp. 129, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

77.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Ladislavě Hájkové, Chvalovice čp. 129, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

78.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Karlu Brákorovi, Chvalovice čp. 132, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

79.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Júlii Zemčíkové, Chvalovice čp. 136, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

80.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Josefu Šerkovi, Chvalovice čp. 138, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

81.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Vlastě Šerkové, Chvalovice čp. 138, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

82.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Josefu Rybarovi, Chvalovice čp. 139, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

83.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Marii Rybarové, Chvalovice čp. 139, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

84.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Ferdinandu Tomanovi, Chvalovice čp. 143, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

85.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jiřímu Jelínkovi, Chvalovice čp. 147, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

86.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Marii Bílkové, Chvalovice čp. 148, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

87.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Petru Bílkovi, Chvalovice čp. 148, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

88.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Ludmile Zukalové, Chvalovice čp. 148, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

89.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Marii Březinové, Chvalovice čp. 153, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

90.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Josefu Brákorovi, Chvalovice čp. 156, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

91.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Erži Brákorové, Chvalovice čp. 156, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

92.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Evě Vetché, Chvalovice čp. 157, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,-  Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

93.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Antonínu Macečkovi, Chvalovice čp. 159, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

94.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Ludmile Macečkové, Chvalovice čp. 159, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

95.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Drahomíře Hruškové, Chvalovice čp. 160, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

96.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Vladimíru Hlucháňovi, Chvalovice čp. 161, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

97.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Blaženě Filové, Chvalovice čp. 163, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

98.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Janu Vošterovi, Chvalovice čp. 164, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

99.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Vlastě Vošterové, Chvalovice čp. 164, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

100.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Zdeňce Brychtové, Chvalovice čp. 169, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

101.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Františku Doležalovi, Chvalovice čp. 171, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

102.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jarmile Doležalové, Chvalovice čp. 171, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

103.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Jaroslavu Kratochvílovi, Chvalovice čp. 251, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

104). Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Miluši Pavelkové, Chvalovice čp. 259, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

105.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Zdeňce Hufové, Chvalovice čp. 259, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

106.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Zdeňku Kosíkovi, Chvalovice čp. 259, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

107.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Věroslavě Navrátilové, Chvalovice čp. 260, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

 

108.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Aleně Fišerové, Chvalovice čp. 260, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

109.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Milanu Fišerovi, Chvalovice čp. 260, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

110.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Miroslavě Štanclové, Chvalovice čp. 260, na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

 

1.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení ve výši 18.000,- Kč z prostředků obce Marii Čučkové, Chvalovice čp. 3. Syn Roman Čučka navštěvuje Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo a syn Tibor Čučka navštěvuje MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

2.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 18.000,- Kč Monice Zelinkové, Chvalovice čp. 284. Dcera Gabriela navštěvuje ZŠ Vrbovec a syn Jaroslav MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

3.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení ve výši 8.000,- Kč z prostředků obce Stanislavu Pokornému, Chvalovice čp. 23. Dcera Sára Pokorná navštěvuje MŠ Dyjákovičky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

4.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení ve výši 24.000,- Kč z prostředků obce Sylvě Mercineri, Chvalovice čp. 25. Dcera Darina Mercineri navštěvuje SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. a dcera Noemi Mercineri navštěvuje ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

5.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč Nguyen Thi Xoa, Chvalovice čp. 28. Děti Nguyen Lihn Chi  a Nguyen Thi Thank Than navštěvují ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

6.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 18.000,- Kč Martinu Ištvánkovi, Chvalovice čp. 29. Dcera Michaela Ištvánková navštěvuje ZŠ Vrbovec, syn Matěj Ištvánek navštěvuje MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

7.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 38.000,- Kč Tran Van Long,  Chvalovice čp. 36. Tran Thi Thu Ha navštěvuje Obchodní akademii v Praze, Gia Huy Tran navštěvuje Meridian iternational school s.r.o., Praha.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

8.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 14.000,- Kč Thi Lan Tran, Chvalovice čp. 36. Anh Minh Le navštěvuje Meridian international school s.r.o., Praha.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

9.) Zastupitelstvo obce  Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Janu Kučerovi, Chvalovice čp. 39. Syn, Jan Kučera, navštěvuje ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

10.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě, která navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč. Pan Jiří Pech navštěvuje Univerzitu Karlovu, I. lékařskou fakultu v Praze.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

11.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 18.000,- Kč Jitce Juračkové, Chvalovice čp. 67. Dcera Jitka Juračková, navštěvuje ZŠ Vrbovec a syn Lukáš Juračka MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

12.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě, která navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 14.000,- Kč. Pan Stanislav Juračka, Chvalovice čp. 67, navštěvuje Střední odbornou školu Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

13.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Darině Mašové, Chvalovice čp. 83. Syn Marek Maša navštěvuje ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

14.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě, která navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 14.000,- Kč. Pan Daniel Maša, Chvalovice čp. 83, navštěvuje Gymnázium, Střední pedagogickou školu, Obchodní akademii a Jazykovou skolu s právem státní jazykové zkoušky Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

15.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 18.000,- Kč Vladimíru Mrázovi, Chvalovice čp. 84. Dcera Nikola Mrázová navštěvuje ZŠ Vrbovec a Jolana Mrázová MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

16.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč Lucii Zemčíkové, Chvalovice čp. 88. Dcery Tereza a Veronika Zemčíkovy navštěvují ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                  Zdrželi se 0

 

17.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 18.000,- Kč Jaroslavě Nové, Chvalovic čp. 91. Dcera Hana Nová navštěvuje ZŠ Vrbovec a dcera Katerina Nová MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

18.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Milanu Bartoňovi, Chvalovice čp. 92. Syn Lukáš Bartoň navštěvuje ZŠ Dubňany.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

19.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč Sylvě Novákové, Chvalovice čp. 93. Dcery Bára a Julie navštěvují ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

20.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvují školské zařízení z prostředků obce ve výši 8.000,- Kč Jiřímu Kuchařovi, Chvalovice čp. 93. Dcera, Natálie Kuchařová, navštěvuje MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

21.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 18.000,- Kč Elišce Kostelníčkové, Chvalovice čp. 93. Dcera Simona Kostelníčková navštěvuje ZŠ Vrbovec a Nikola Kostelníčková MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

22.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 8.000,- Kč Davidu Zelníčkovi, Chvalovice čp. 93. Syn David Zelníček navštěvuje MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

23.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 18.000,- Kč Zdeňce Smolíkové, Chvalovice čp. 97. Dcera Adéla navštěvuje ZŠ Vrbovec a syn Jakub MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

24.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Gabriele Novotné, Chvalovice čp. 98. Dcera Agáta navštěvuje ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

25.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě, která navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 14.000,- Kč. Pan Patrik Novotný navštěvuje Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

26.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 8.000,- Kč Lucii Čechové, Chvalovice čp. 106. Syn Tomáš Fišer navštěvuje MŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

27.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Radku Mikulovi, Chvalovice čp. 109. Syn Josef Mikula navštěvuje ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

28.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Aleně  Mikulové, Chvalovice čp. 109. Syn Tomáš Mikula navštěvuje ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

29.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Radimu Horákovi, Chvalovice čp. 109. Dcera Kateřina navštěvuje ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

30.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě, která navštěvuje školské zařízení z prostředků obce Chvalovice ve výši 14.000,- Kč. Pan Matěj Horák, Chvalovice čp. 109 navštěvuje Integrovanou střední školu automobilní Brno.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

31.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě, která navštěvuje školské zařízení z prostředků obce Chvalovice ve výši 14.000,- Kč. Martina Horáková, Chvalovice čp. 109 navštěvuje Střední školu Strážnici , p.o.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

32.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč Pavlíně Minaříkové, Chvalovice čp. 111. Dcery Barbora a Stella navštěvují ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

33.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč Aleně Hajdíkové, Chvalovice čp. 114. Syn Tomáš a dcera Michaela navštěvují ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

34.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč Kamilu Brychtovi, Chvalovice čp. 116. Dcery Andrea a Sára navštěvují ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

35.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč Mariy Babynets, Chvalovice čp. 124. Dcery Nataia a Diana navštěvují ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

36.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč Aleně Bosákové, Chvalovice čp. 127. Syn André Nikolas Bosák navštěvuje Mateřskou školu, základní školu a praktickou školu Znojmo, p.o., a dcera Eliška Základní školu JUDr. Josefa Mareše.

 Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

37.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě, která navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 14.000,- Kč. Karolína Svěráková, Chvalovice čp. 136, navštěvuje Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

38.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Pavlu Pekárkovi, Chvalovice čp. 137. Syn Martin navštěvuje ZŠ Vrbovec.

 Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

39.) Zastupitelstvo obce Chvalovice poskytnutí individuální dotace zletilé osobě, která navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč. Mojmír Pekárek, Chvalovice čp. 137, navštěvuje Vysoké učení technické v Brně.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

40.) Zastupitelstvo obce Chvalovice poskytnutí individuální dotace zletilé osobě, která navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč. Bc. Markéta Pekárková, Chvalovice čp. 137, navštěvuje Vysoké učení technické v Brně.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

41.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč Nguyen Thi Anh Hong, Chvalovice čp. 141. Nguyen Tony a Nguyen Hong Anh navštěvují ZŠ JUDr. Josefa Mareše Znojmo, p.o.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

42.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 18.000,- Kč Mariánu Vargovi, Chvalovice čp. 146. Syn Patrik navštěvuje ZŠ JUDr. Josefa Mareše a Matyáš navštěvuje MŠ Holandská Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

43.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 8.000,- Kč Lucii Jelínkové Dedinské, Chvalovice čp. 147. Dcera Aneta Dedinská navštěvuje MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

44.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 24.000,- Kč Martině Krulové, Chvalovice čp. 150. Dcera Dita navštěvuje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. a Michaela ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

45.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě navštěvující školské zařízení z prostředků obce ve výši 14.000,- Kč. Hana Hrušková, Chvalovice čp. 152, navštěvuje Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

46.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 8.000,- Kč Veronice Malárové, Chvalovice čp. 153. Syn Milan Mikulica navštěvuje MŠ Jana Janského, odd. pracoviště Pražská, Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

47.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 18.000,- Kč Luong Thi Thom, Chvalovice 155. Pham Ving An navštěvuje MŠ Holandská Znojmo, Pham Vinh Dai navštěvuje ZŠ JUDr. Josefa Mareše.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

48.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 24.000,- Kč Olze Šťastné, Chvalovice čp. 159. Syn Ivo Šťastný navštěvuje Gymnázium, Střední pedagogickou školu, Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, p.o., a syn Aleš Šťastný ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

49.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě, která navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč. Lýdie Šťastná, Chvalovice čp. 159 navštěvuje Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Znojmo, p.o.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

50.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 28.000,- Kč Vladimíru Hlucháňovi, Chvalovice čp. 161. Syn Vladimír a dcera Gabina navštěvují ZŠ Vrbovec a syn Dominik navštěvuje MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

51.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě navštěvující školské zařízení z prostředků obce ve výši 14.000,- Kč. Nikola Šilhartová, Chvalovice čp. 162 navštěvuje SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

 

52.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 16.000,- Kč Bohumilu Filovi, Chvalovice čp. 163. Děti Tereza a Jakub navštěvují MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

53.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč Evě Vaňkové, Chvalovice čp. 202. Děti Aleš a Vojta navštěvují ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

54.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 18.000,- Kč Kateřině Volkové, Chvalovice čp. 203. Dcera Klára Volková navštěvuje ZŠ Vrbovec a Kristýna MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

55.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč Ivanu Lehockému, Chvalovice čp. 204. Děti Kryštof Ivan a Valerie navštěvují ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

56.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Olze Kalousové, Chvalovice čp. 205. Dcera Adriana navštěvuje ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

57.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 8.000,- Kč Mariusu Jordánkovi, Chvalovice čp. 206. Dcera Elena navštěvuje MŠ Holandská Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

58.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 28.000,- Kč Liboru Horváthovi, Chvalovice čp. 211. Děti Adam a Michaela navštěvují ZŠ Vrbovec a Sofie navštěvuje MŠ Pražská Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

59.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Martinu Franke, Chvalovice čp. 217. Dcera Aneta navštěvuje ZŠ Mládeže Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

60.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 18.000,- Kč Janě Stehlíkové, Chvalovice čp. 218. Dcera Eliška navštěvuje ZŠ Mládeže a Adéla MŠ Pražská Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

61.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Martinu Polehňovi, Chvalovice čp. 219. Syn Martin navštěvuje ZŠ Mládeže Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

62.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě navštěvující školské zařízení z prostředků obce ve výši 14.000,- Kč. Veronika Polehňová, Chvalovice čp. 219 navštěvuje Gymnázium, Střední pedagogickou školu, Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Znojmo p.o.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

63.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 8.000,- Kč Heleně Průdkové, Chvalovice čp. 242. Dcera Nikol Vettorazzi navštěvuje MŠ Dělnická Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

64.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč Pavlíně Urdové, Chvalovice čp. 245. Synové Tomáš a Lukáš navštěvují ZŠ JUDr. Josefa Mareše Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

65.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 14.000,- Kč Pavle Novákové, Chvalovice čp. 251. Syn Paul Novák navštěvuje Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Mödling.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

66.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 14.000,- Kč Ivanu Kubicovi, Chvalovice čp. 252. Syn Michal navštěvuje SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

67.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Peteru Kollárikovi, Chvalovice čp. 254. Dcera Barbora Kolláriková navštěvuje ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

68.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 8.000,- Kč Davidu Habrdlemu, Chvalovice čp. 255. Dcera Adéla Habrdlová navštěvuje MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

69.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě, která navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 20.000,- Kč. Veronika Habrdlová, Chvalovice čp. 255 navštěvuje University of Aberdeen.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

70.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Evě Hronové, Chvalovice čp. 257. Syn Tobiáš Hron navštěvuje ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

71.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Jiřímu Hronovi, Chvalovice čp. 257. Syn Jakub Hron navštěvuje ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

72.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 18.000,- Kč Radku Červinkovi, Chvalovice čp. 258. Syn Šimon navštěvuje ZŠ Vrbovec a dcera Julie MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

73.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Pavlu Meisterovi, Chvalovice čp. 259. Syn Adam navštěvuje ZŠ Mládeže Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

74.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Pavlíně Brákorové, Chvalovice čp. 259. Syn Filip navštěvuje ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

75.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 8.000,- Kč Lucii Kurtové, Chvalovice 259. Dcera Sofie navštěvuje MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

76.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 10.000,- Kč Kateřině Dürmayer, Chvalovice čp. 259. Dcera Julie navštěvuje ZŠ Mládeže Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

77.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 8000,- Kč Kamile Fišerové, Chvalovice čp. 280. Dcera Martina navštěvuje MŠ nám. Armády Znojmo.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

78.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 8.000,- Kč Kateřině Křenek, Chvalovice čp. 283. Dcera Sára navštěvuje MŠ Dyjákovičky.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

79.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě, která navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 14.000,- Kč. Nikola Zelinková navštěvuje Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy a  dále p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

Bod č. 16 – Žádosti o poskytnutí programové dotace – pro spolky se sídlem mimo obec Chvalovice v okrese Znojmo

1.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku YMCA Znojmo, Bantice 38, 671 61  Prosiměřice, ve výši 50.000,- Kč na sportovní činnost korfbalového klubu Modrých slonů YMCA Znojmo.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

2.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku SH SMČ SDH Lesná, Lesná 87, ve výši 20.000,- Kč na podporu sportovního družstva SDH Lesná.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

3.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Umění do Znojma, z.s., Havlíčkova 964/16, 669 02  Znojmo, ve výši 50.000,- Kč na kulturně-vzdělávací program v GaPu.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

4.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  n e s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku BBK-Fitness Znojmo, z.s., Havraníky 21, ve výši 20.000,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

5.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Plavecký klub Znojmo, z.s., Jindřicha Hořejšího 3425/24, 669 02  Znojmo, ve výši 80.000,- Kč na sportovní aktivity mládeže.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

6.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  n e s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Popice Charlese Sealsfielda, z.s., Popice 56, ve výši 15.000,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

7.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Hudbaznojmo, z.s., Hrnčířská 246/1, 669 04  Znojmo, ve výši 100.000,- Kč na honoráře umělců.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

8.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Divadelní studio Martiny Výhodové, z.s., Topolová 335, 671 82  Dobšice, ve výši 200.000,- Kč na přípravu hry „Kabaret u dobré pohody“.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

9.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Lukostřelecký klub Znojmo, z.s., Rooseveltova 1084/43, 669 02  Znojmo, ve výši 25.000,- Kč materiál pro servis sportovního vybavení.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

10.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Patchworkový klub Znojmo, z.s., Načeratice 40, 669 02  Znojmo, ve výši 37.000,- Kč na pořízení materiálu na šití - polštářkování Onkologie Znojmo a zavinovačky na novorozenecké oddělení.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

11.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Orel jednota Znojmo, Erbenova 1853/10, 669 02  Znojmo, ve výši 20.000,- Kč na pořízení stejnokrojů.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

12.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  n e s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Lucrezia Borgia spol. pro dobové a hudební formy, Na Kopečku 498/5, 669 02  Znojmo, ve výši 200.000,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

13.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Dyjavánek Znojmo z.s., ZŠ Mládeže 3, 669 02  Znojmo, ve výši 90.000,- Kč na nákup krojového vybavení, hudebních nástrojů a fotografických služeb.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

14.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku HC Městská zeleň Znojmo z.s., Dobšická 11/3363, 669 02  Znojmo, ve výši 20.000,- Kč na podpory sportu mládeže, pronájem ledové plochy.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

15.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Orel jednota Mramotice, Mramotice 83, 671 51  Mramotice, ve výši 10.000,- Kč na zajištění sportovních akcí – volejbal a stolní tenis.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

16.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Rodinné centrum Maceška, Pražská 80, 669 02  Znojmo, ve výši 50.000,- Kč na konání akcí zaměřených na zdravý životní styl rodiny.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

17.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Český svaz včelařů, Z.O. Znojmo, Jana Palacha953/2, 669 02  Znojmo ve výši 50.000,- Kč na výměnu starých úlů.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

18.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace Spolku přátel Hroznové kozy, Fr. Kopečka 789/15, 669 02  Znojmo, ve výši 50.000,- Kč na obnovu krojů a rekvizit pro členy, pořízení nového Hroznového kozla.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

19.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  n e s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace Okrašlovacímu spolku ve Znojmě, Mikulášské náměstí 50/3, 669 02  Znojmo, ve výši 42.500,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

20.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku SDH Miroslav, 671 72  Miroslav, ve výši 15.000,- Kč na sportovní oblečení družstvo žen.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

21.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku Taneční country skupina Zuzana, z.s., Smetanova 2365/13 669 02  Znojmo, ve výši 60.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí na tanečních soutěžích.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

22.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   n e  s ch v a l u j e   poskytnutí programové dotace spolku SH ČMS – okresní sdružení hasičů Znojmo, ve výši 40.000,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

23.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí programové dotace spolku FK ADITEG Vrbovec – Dyjákovičky, Dyjákovičky 1, 669 02  Znojmo, ve výši 50.000 Kč na podporu sportu mládeže.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 17 – Žádosti o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce na spolkovou činnost v roce 2018

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice na spolkovou činnost v roce 2018 Dětskému pěveckému sboru „Zpěváčci“ Chvalovice z.s. ve výši 100.000,- Kč na nákup perkusních nástrojů, notového materiálu, pořízení oblečení a soustředění v roce 2018. 

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 18 – Projednání – protokol o kontrole – HZS JMK

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  protokol o kontrole HZS JMK, která se uskutečnila dne 14.3.2018.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále   s ch v a l u j e  zřízení pětičlenného krizového štábu – starosta obce, místostarosta obce, velitel jednotky POO, předseda spolku rybářů a provozní penzionu Daníž.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 19 – Zpráva finančního výboru - úhrada předložených faktur

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e  úhradu předložených faktur v celkové výši 971.756,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 20 – Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  rozpočtové opatření č. 3/2018. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Bod č. 21 –  Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb – Město Znojmo

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2018. Příspěvek obce Chvalovice činí částku 15.814,- Kč a byl schválen zastupitelstvem obce Chvalovice na jeho zasedání konaném dne 23.11.2017             č. 2017 -  13/49 bod č. 8.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále   p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy o příspěvku.

Výsledek hlasování:   Pro 5                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 22 – Projednání žádosti o prodej stavebního pozemku v obci Chvalovice – Habrdle

Zastupitelstvo obce Chvalovice  o d k l á d á   projednání žádosti o prodej stavebního pozemku v obci Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro 5                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 23 – Návrh na odkoupení části pozemku p.č. 210 a části pozemku pč. 211, k.ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e   n a   v ě d o m í, že jednání o odkupu částí pozemků p.č. 210 a p.č. 211 je již bezpředmětné.

Výsledek hlasování:   Pro 5                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 24 - Diskuze

Starosta obce Chvalovice otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nevyjádřil.

 

Starosta obce Zdeněk Karpinski, ukončil po projednání všech bodů programu č. 2018-4/55 jednání ve 20.00  hodin.

Ve Chvalovicích dne 21.3.2018

Zápis byl vyhotoven dne  29.3.2018

 

   …………………………………

                                                                                      Zdeněk Karpinski, starosta obce

 

 

 

 

                                                                                    …………………………………

                                                                                   Robert Vaněk, místostarosta obce

Vyvěšeno: 5. 4. 2018

Datum sejmutí: 21. 4. 2018

Zodpovídá: Vladimír Mráz

Zpět