Anketa

Jste hrdí na svou obec?

Celkem hlasů:
5
Hlasování začalo:
11. 5. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

První místa v lize okr. Znojmo 2010

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 27. 5. 2018, 13:41:58

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Chvalovice. Více informací naleznete zde.

 

Portál krizového řízení

CzechpointEvropská databanka

Znojemské vinařstvíInformační SMS pro občany

Vodárenská a.s. divize Znojmo

Podnikání a bydlení

Prehistoric park

Kino Svět Znojmo

Rodinné pasy JMK

Databox

Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zastupitelstva obce obce Chvalovice ze dne 23.11.2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice

č. 2017 –  13/49 konaného dne 23.11.2017

 

Přítomni: Zdeněk Karpinski, František Hruška, Robert Vaněk, Martin Kapečka,  Bc. Jana Pekárková,

Omluveni: Ing. Martin Pokorný

 

Bod č. 1 - Technický bod

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Jelínka a pana Františka Hrušku a zapisovatele pana Vladimíra Mráze o průběhu zasedání ZO č. 2017 – 13/49.

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0           Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 2 - Program jednání

Navržený program:

 1. Určeni ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schváleni programu.
 3. Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO.
 4. Zhodnocení finančních prostředků
 5. Projednání zástavbové studie – výstavba 9 RD – lokalita „Severovýchod“
 6. Projednání žádosti o prodej stavebního pozemku - Hejda
 7. Žádosti občanů o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice na opravy, rekonstrukce a modernizace RD a bytů

a) David a Lenka Zelníčkovi, Chvalovice čp. 93

b) Radek Filip, Chvalovice čp. 165

c) Karel Pörner, Chvalovice čp. 17 – žádost o prodloužení termínu

d) Martin Kurzweil, Chvalovice čp. 31 – žádost o prodloužení termínu

e) Lenka Kuchařová, Chvalovice čp. 33 – žádost o prodloužení termínu

 1. Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma  pro rok 2018 – spolufinancování sociálních služeb – ORP Znojmo
 2. Nabídka k pronájmu nebytových prostor k provozování prodejny se smíšeným zbožím
 3. Projednání podmínek kupní smlouvy na nemovitosti na LV č. 684, k.ú. Chvalovice – REAL COMPANY, spol. s r.o.
 4. Projednání cenové nabídky na dodávku a montáž sněhových zachytávačů na střechu – objekt Penzion Daníž, Chvalovice 34
 5. Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace  - Divadelní studio Martiny Výhodové, z.s.
 6. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2018
 7. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2017, složení inventarizační komise
 8. Rozpočtové opatření
 9. Zpráva finančního výboru - úhrada předložených faktur

Starosta obce Zdeněk Karpinski navrhuje přidat do programu jednání zastupitelstva obce následující body:

 1. Zápis z jednání správní rady Nadace obce Chvalovice
 2. Žádost o finanční dar – Diecézní charita Znojmo
 3. Dodatek ke Smlouvě o dílo

a) Udržovací práce a opravy na místních komunikacích

b) Oprava budov v majetku obce čp. 102 a čp. 170

c) Průtah Chvalovice III/41322

20)  Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Chvalovice – Spolek rybářů OKOUN Chvalovice

21) Projednání záměru pronájmu pozemků p.č. 1370, 832, 1124, 1144, 1405, 1400, 1412, 1199, 1191 a 1146/1 a 1369 k.ú. Chvalovice

22) Žádost o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice – obec Vrbovec

23) Žádost o prodej čísti pozemku p.č. 929/1 – Jana Krulová

24) Žádost o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice – SPOLEK KONIPASKA

25) Stanovení výše nájmu v nemovitosti čp. 138

26) Diskuze

Výsledek hlasování:   Pro   6                       Proti 0                        Zdrželi se 0

Program byl schválen.

 

Bod č. 3 – Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e  n a  v ě d o m í   zprávu o kontrole usnesení a plnění úkolů uložených z minulého zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro    6                      Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 4 – Zhodnocení finančních prostředků

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e   n a   v ě d o m í  výsledek zhodnocení finančních prostředků za období od 04/2013 k 31.10.2017. Za toto období byl výnos celkem 14.061.518,75 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro    6                      Proti 0                         Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 5 –  Projednání zástavbové studie – výstavba 9 RD – lokalita „Severovýchod“

Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s c h v a l u j e  vypracování zástavbové studie na výstavbu 9 RD  v lokalitě „severovýchod“.

Výsledek hlasování:   Pro  6                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.                                                                                                      

 

Bod č. 6 – Projednání žádosti o prodej stavebního pozemku – Jiří Hejda

Zastupitelstvo obce  Chvalovice  o d k l á d á   projednání žádosti pana Jiřího Hejdy o koupi stavebního pozemku.  

Výsledek hlasování:   Pro  6                        Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 7 –  Žádosti občanů o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovcie na opravy, rekonstrukce a modernizace RD a bytů:

a) Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice na opravy, rekonstrukce a modernizace RD a bytů manželům Davidovi a Lence Zelníčkovým, Chvalovice čp. 93 byt č. 4, ve výši 100.000,- Kč na výměnu oken a dveří, pořízení elektrokotle a předokenní rolety.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a dále   p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  6                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice na opravy, rekonstrukce a modernizace RD a bytů panu Radku Filipovi, Chvalovice čp. 165 ve výši 100.000,- Kč na výměnu kotle a vybudování parkovacího stání včetně zastřešení.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a dále   p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro  5         Proti 0           Zdrželi se 1 (Robert Vaněk)

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   žádost pana Karla Pörnera, Chvalovice čp. 17 o prodloužení termínu čerpání dotace do 15.12.2017 a dále změnu účelu a proplacení dokladů mimo termín realizace projektu tj. rok 2015 za oplocení.

Výsledek hlasování:   Pro  6                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

d) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  žádost pana Martina Kurzweila, Chvalovice čp. 31 o prodloužení termínu čerpání dotace do 15.12.2017 za předokenní rolety ve výši 18.652,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro  6                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

e) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  žádost paní Lenky Kuchařové, Chvalovice čp. 33 o prodloužení termínu čerpání dotace do 15.12.2017 na dodání vchodových dveří ve výši 13.433,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro  6                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 8 –  Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2018 – spolufinancování sociálních služeb – ORP Znojmo

Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí finančního příspěvku do rozpočtu města Znojma pro rok 2018 na spolufinancování sociálních služeb ORP Znojmo. Příspěvek obce Chvalovice činí částku 15.814,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro  6                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 9 –  Nabídka k pronájmu nebytových prostor k provozování prodejny

Zastupitelstvo obce Chvalovice  n e s ch v a l u j e  nabídku paní Zdeny Gondekové k pronájmu nebytových prostor k provozování prodejny v nemovitosti čp. 76.

Výsledek hlasování:   Pro 4        Proti 0       Zdrželi se 2 (Karpinski, Kapečka)

Usnesení bylo schváleno.                                                                                      

 

Bod č. 10 – Projednání podmínek kupní smlouvy na nemovitosti na LV č. 684, k.ú. Chvalovice – REAL COMPANY, spol. s r.o.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  podmínky kupní smlouvy na nemovitosti na LV č. 684 k.ú. Chvalovice – REAL COMPANY, spol. s r.o. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost řádně a včas vyklidit a vyklizené nemovitosti předat kupující, sjednávají účastníci smluvní pokutu takto:

a) ve výši 20.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc prodlení v době od 1.3.2018 do 30.6.2018.

b) ve výši 200.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc prodlení v době od 1.7.2018 až do řádného splnění povinnosti.

Výsledek hlasování: Pro 4    Proti 1 (Bc.J.Pekárková)    
                                   Zdrželi se  1 (M.Kapečka)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 11 – Projednání cenové nabídky na dodávku a montáž sněhových zachytávačů na střechu – objekt Penzion Daníž, Chvalovice čp. 34  

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  cenovou nabídku společnosti VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 17, 670 21  Znojmo na dodávku a montáž sněhových zachytávačů na střechu objektu Penzionu Daníž, Chvalovice čp. 34, ve výši 95.400,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 6              Proti 0                  Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 12 – Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace – Divadelní studio Martiny Výhodové, z.s.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  o d k l á d á  projednání žádosti Divadelního studia Martiny Výhodové, z.s., o poskytnutí individuální dotace ve výši 1.335.000,- Kč na kompletní realizaci projektu „KABARET 2018-2020“.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 13 –  Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2018

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   návrh rozpočtu obce Chvalovice na rok 2018. Návrh rozpočtu bude po stanovenou dobu řádně zveřejněn.  

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 14 – Příkaz k provedení inventarizace za rok 2017, složení inventarizačních komisí

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  stanovený harmonogram provedení inventur v rámci řádné inventarizace k 31.12.2017 v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní směrnice o inventarizaci č. 2/2011 a dále  s ch v a l u j e  jmenování členů inventarizačních komisí do čtyř dílčích inventarizačních komisí a hlavní inventarizační komise a stanovení rozsahu jejich kompetencí: 1. DIK – Josef Šerka, Roman Vaněk, Eva Vaňková – hasičská zbrojnice, hasičská garáž. 2. DIK – Jaromír Jelínek, Marta Mrázová, Hana Hrušková – kulturní dům, pivnice, klubovna. 3. DIK Miroslav Vaněk, Jan Nezval, Vladimír Mráz – stodola, stolárna a majetek v intravilánu obce. 4. DIK – Zdeněk Karpinski, Martin Fišer, Eva Vaňková – budova obecního úřadu, budova starého obecního úřadu. Hlavní inventarizační komise – Zdeněk Karpinski, Jaromíra Vaculová a Eva Vaňková – fyzická inventura pozemků, dokladové inventury, zhodnocení výsledků inventur a sestavení inventarizační zprávy. Starosta obce navrhl, že všichni členové inventarizačních komisí dostanou k nastudování výše uvedenou metodiku s tím, že se všichni s touto metodikou seznámí a před zahájením činností inventarizačních komisí proběhne dne 18.12.2017 proškolení.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e   n a   v ě d o m í  příkaz k provedení inventarizace za rok 2017.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 15 – Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  rozpočtové opatření č. 14/2017. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                     Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 16 – Zpráva finančního výboru – úhrada předložených faktur

Zastupitelstvo obce Chvalovice s ch v a l u j e  úhradu předložených faktur v celkové výši 1.801.394,98 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 17 – Zápis z jednání správní rady Nadace obce Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  zápis z jednání správní rady Nadace obce Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro 6                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 18 – Žádost o finanční dar – Diecézní charita Znojmo

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  poskytnutí finančního daru pro Diecézní charitu Znojmo ve výši 10.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního daru a dále   p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5               Proti 0      Zdrželi se 1(František Hruška)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 19 – Dodatek ke Smlouvě o dílo

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  dodatek ke smlouvě o dílo na „Udržovací práce a opravy na místních komunikacích“.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále   p o v ě ř u j e  starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  dodatek ke smlouvě o dílo na „Opravy budov v majetku obce čp. 102 a čp. 170“.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  dodatek ke smlouvě o dílo na akci „III/41322 Chvalovice průtah“. Termín bude prodloužen do 15.12.2017.

Výsledek hlasování:   Pro 5         Proti 1 (František Hruška)          Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

d) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  dodatek ke smlouvě o dílo na akci „III/41322 Chvalovice průtah“ – vícepráce.

Výsledek hlasování:   Pro 5           Proti 0     Zdrželi se 1(Bc. Jana Pekárková)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 20 – Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Chvalovice – Spolek rybářů OKOUN Chvalovice

Vystoupil zastupitel pan František Hruška (předseda spolku rybářů OKOUN Chvalovice) s tím, že žádost bere za Spolek Rybářů Okoun Chvalovice zpět.

Usnesení nebylo přijato.

 

Bod č. 21 – Projednání záměru pronájmu pozemků p.č. 1370, 832, 1124, 1144, 1405, 1400, 1412, 1199, 1191  a 1146/1 a1369 k.ú. Chvalovice.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l  u j e  záměr pronájmu pozemků p.č. 1370, 832, 1124, 1144, 1405, 1400, 1412, 1199, 1191  a 1146/1 a1369 k.ú. Chvalovice. Záměr pronájmu těchto nemovitostí bude řádně zveřejněn po stanovenou dobu na úřední desce.

Výsledek hlasování:   Pro 6                     Proti 0                               Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 22 – Žádost o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice – obec Vrbovec

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice pro obec Vrbovec na financování oprav příspěvkové organizace ZŠ a MŠ ve výši cca 300.000,- Kč na modernizaci kuchyně (pořízení nového kuchyňského vybavení, spotřebičů) v ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a dále   p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                     Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 23 – Žádost o prodej části pozemku p.č. 929/1 – Jana Krulová

Zastupitelstvo obce Chvalovice  n e s ch v a l u j e   žádost paní Jany Krulové o prodej části pozemku p.č. 929/1 k.ú. Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                       Zdrželi se 0

 

Bod č. 24 – Žádost o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice – SPOLEK KONIPASKA

Starosta obce Chvalovice seznámil ostatní členy zastupitelstva s žádostí SPOLKU KONIPASKA o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice ve výši 170.000,- Kč na zajištění udržitelnosti domácí hospicové péče z důvodu neproplácení hospicové zdravotní péče ze strany zdravotních pojišťoven a neočekávaného finančního výpadku.

Výsledek hlasování:   Pro 0            Proti 1 (František Hruška)       Zdrželi se 5

Usnesení nebylo přijato.

 

Bod č. 25 – Stanovení výše nájmu v nemovitosti čp. 138

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  výši nájemného v nemovitosti čp. 138 v částce 8.000,- Kč měsíčně a to od data nabytí nemovitosti.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                     Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 26 – Diskuze

Starosta obce Chvalovice otevřel diskuzi. Vystoupila paní Bc. Jana Pekárková s tím, že se pěvecké kroužky zúčastní akce „Česko zpívá koledy“ dne 13.12.2017.

Konstatoval, že dne 4.12.2017 proběhne výběrové řízení na úředníka obce Chvalovice. Komise pro výběrové řízení bude složena – Zdeněk Karpinski, Robert Vaněk, Jaromír Jelínek, Ing. Lenka Zábojová a Mgr. Sylva Medková. Paní Bc. Jana Pekárková, která byla také oslovena, se z účasti omluvila.

Dále vystoupil pan Vladimír Mráz s dotazem k upřesnění zaměření částí pozemku p.č. 881/1, u kterých je záměr prodeje. Zastupitelstvo obce Chvalovice se shodlo na ponechání mezery „uličky“ mezi nově vzniklými pozemky p.č. 881/12 a 881/13 k.ú. Chvalovice.

 

Starosta obce Zdeněk Karpinski, ukončil po projednání všech bodů programu č. 2017-13/49 jednání v 19.55 hodin.

Ve Chvalovicích dne 23.11.2017

Zápis byl vyhotoven dne 1.12.2017

 

 

 Zdeněk Karpinski, starosta obce                         Robert Vaněk, místostarosta obce

Vyvěšeno: 5. 12. 2017

Datum sejmutí: 21. 12. 2017

Zodpovídá: Vladimír Mráz

Zpět